Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 29. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

9. 5. 2014

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 11. junija 2013 in veljavnostjo od 14. junija 2013) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 25. junija 2010 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 29. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 10. junija 2014, ob 9. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 9. maja 2014 objavljen tudi na spletni strani AJPES-a (www.ajpes.si). Celoten sklic skupščine vklučuje naslednje priloge:
- gradivo za delničarje,
- prijavnica za delničarje,
- informacije o pravicah delničarjev,
- statut banke.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 9. maja 2019.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke