Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

12. 9. 2014

Na podlagi 242. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami in dopolnitvami), v skladu z 2. točko Odredbe Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-001 z dne 24. junija 2014, prejete dne 1. julija 2014, dopolnjene s sklepom PBH-24.20-014/14-004 z dne 8. avgusta 2014, prejetim dne 11. avgusta 2014, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (prečiščeno besedilo z dne 11. junija 2013 in veljavnostjo od 14. junija 2013), skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. junija 2010 ter določili Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami) uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 30. redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 14. oktobra 2014, ob 9. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 12. septembra 2014 objavljen tudi na spletnih straneh AJPES-a (www.ajpes.si). Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:
- gradivo za delničarje,
- prijavnica za delničarje,
- informacije o pravicah delničarjev,
- statut banke.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 12. septembra 2019.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke