Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 31. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

20. 3. 2015

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 13. januarja 2015 in veljavnostjo od 16. januarja 2015) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. junija 2010 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 31. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v petek, 24. aprila 2015, ob 9. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 20. marca 2015 objavljen tudi na spletni strani AJPES-a (www.ajpes.si). Celoten sklic skupščine vklučuje naslednje priloge:
- gradivo za delničarje,
- prijavnica za delničarje,
- informacije o pravicah delničarjev,
- statut banke.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 20. marca 2020.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke