Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 32. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

17. 2. 2016

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 13. januarja 2015 in veljavnostjo od 16. januarja 2015) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. aprila 2015 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom svetom sklicuje 32. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v petek, 18. marca 2016, ob 12. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 17. februarja 2016 objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze in AJPES-a.

Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:
- gradivo za delničarje,
- prijavnica za delničarje,
- informacije o pravicah delničarjev,
- statut banke.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 17. februarja 2021.


Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke