Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 33. Redne skupščine delničarjev

7. 3. 2017

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 21. marca 2016  in veljavnostjo od 25. marca 2016) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. aprila 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 33. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d., v ponedeljek, 10. aprila 2017, ob 9.00 uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 7. marca 2017 objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze in AJPES-a. Celoten sklic skupščine na spletni strani banke vključuje naslednje priloge:

- gradivo za delničarje

- prijavnica za delničarje

- informacije o pravicah delničarjev

- Letno poročilo 2016

- Statut DBS d. d.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 7. marca 2022.