Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 33. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

24. 2. 2017

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 21. marca 2016 in veljavnostjo od 25. marca 2016) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. aprila 2015 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 33. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 28. marca 2017, ob 9. uri na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.
Sklic skupščine bo 24. februarja 2017 objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze in AJPES-a. Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:
-gradivo za delničarje
-prijavnica za delničarje
-informacije o pravicah delničarjev
- statut banke

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 24. februarja 2022.