Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 34. Redne skupščine delničarjev

27. 2. 2018

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 21. marca 2016  in veljavnostjo od 25. marca 2016) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. aprila 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 34. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v petek, 30. marca 2018, ob 12.00 uri na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 27. februarja 2018 objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze in AJPES-a. Celoten sklic skupščine na spletni strani banke vključuje naslednje priloge:

- gradivo za delničarje

- prijavnica za delničarje

- informacije o pravicah delničarjev

- Letno poročilo 2017

- Statut DBS d. d.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 27. februarja 2023.