Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 35. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

7. 9. 2018

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. 3. 2018 z veljavnostjo od dne 5. 4. 2018) ter skladno z določili Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. 4. 2015 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 35. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, dne 9. 10. 2018, ob 9. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 7. 9. 2018 objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze in AJPES-a.

Celoten sklic skupščine na spletni strani banke vključuje naslednje priloge:
- gradivo za delničarje,
- predlog delničarja,
- prijavnica za delničarje,
- informacijo o pravicah delničarjev,
- statut DBS.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 7. septembra 2023.

 

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke