Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 36. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

30. 4. 2019

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. 3. 2018, z veljavnostjo od dne 5. 4. 2018) ter skladno z določili Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. 4. 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 36. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v petek dne 31. 5. 2019, ob 9. uri na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 30. 4. 2019 objavljen tudi na spletnih straneh SEOnet in AJPES-a. Celoten sklic skupščine na spletni strani banke vključuje naslednje priloge:

Letno poročilo skupine DBS za leto 2018,

Gradivo za 36. redno skupščino banke,

Prijavnica za delničarje,

Informacija o pravicah delničarjev,

Statut DBS.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 30. aprila 2024.