Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 37. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

28. 5. 2020

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. 3. 2018, z veljavnostjo od dne 5. 4. 2018) ter skladno z določili Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. 4. 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 37. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 30. 6. 2020, ob 9. uri, v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, Konferenčni center.

Sklic skupščine je od 28. 5. 2020 objavljen tudi na spletnih straneh SEOnet in AJPES-a. Celoten sklic skupščine na spletni strani banke vključuje naslednje priloge:

- Sklic skupščine
- Letno poročilo Skupine DBS za leto 2019,
- Prijavnica za delničarje,
- Informacije o pravicah delničarjev,
- Statut DBS.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 28. maja 2025.