Pokaži / skrij meni
Info portal

Sporočilo za javnost

19. 6. 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Z dnem 18. 6. 2015 so zapadle vse obveznosti, ki so vsebovane v obveznicah izdajatelja Deželna banka Slovenije d. d. z oznako Dezel Float 06/15. Z zapadlostjo navedenih obveznosti noben finančni instrument, katerega izdajatelj je Deželna banka Slovenije d. d., ni več uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici. S tem Deželna banka Slovenije d. d. ne izpolnjuje več pogojev za status javne družbe v skladu z 99. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov. S prenehanjem statusa javne družbe so prenehale tudi s tem statusom povezane obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij.

Sporočilo bo na spletnih straneh Deželne banke Slovenije d. d. objavljeno najmanj 5 let od dneva javne objave. 

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke