Pokaži / skrij meni
Info portal

Sprememba skupnega števila lastnih delnic in novo skupno število lastnih delnic

28. 4. 2020

Na podlagi 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), družba Deželna banka Slovenije d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DBS d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan 31.3.2020:

  • skupno število vseh izdanih delnic, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja DBS d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 4.257.483,
  • skupno število lastnih delnic: 25.801, kar predstavlja 0,61 % vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico: 4.231.682, kar predstavlja 99,39% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo od 28.4.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.dbs.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.