Pokaži / skrij meni
Info portal

Sprememba števila delnic z glasovalno pravico

14. 2. 2011

Dne 28. 12. 2010 je bil v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi naknadne zamenjave tiskanih delnic izvršen vpis dodatne količine 400 nematerializiranih delnic izdajatelja Deželna banka Slovenije d. d. z oznako SZBR, ISIN kodo SI0021110083 in CFI kodo ESVTFR.

Po opravljenem vpisu je v centralnem registru vodenih 3.772.235 delnic z oznako SZBR. Stanje lastnih delnic je na dan 14. 2. 2011 skupno 28.967 delnic.