Pokaži / skrij meni
Info portal

Sprememba v nadzornem svetu

14. 9. 2006

Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana obvešèa, da je bil na seji nadzornega sveta, dne 13.9.2006, za predsednika nadzornega sveta banke izvoljen g. Aljoša Tomaž.

G. Aljoša Tomaž je imenovani predsednik uprave zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d.d. od julija 2006, pred tem je bil dolgoletni banènik (Skupina NLB, Abanka Vipa).