Pokaži / skrij meni
Info portal

Srečanje podpisnic Dogovora o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti

9. 4. 2014

Ljubljana

Na sedežu Deželne banke Slovenije so se včeraj srečali predstavniki nevladnih organizacij, podpisnic »trajnostne listine« - Kinološka zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije in Turistična zveza Slovenije so se zavezale k nadaljnjemu sodelovanju v razpravah za ohranitev biotske raznovrstnosti, k sodelovanju pri pripravah predlogov za izboljšanje in nastajanje nove zakonodaje, k vzdrževanju stikov in prizadevanju za oblikovanje sorodnih stališč glede trajnostnega razvoja in ohranjanja biotske raznovrstnosti, k organizaciji skupnih nastopov v javnosti, k usklajeni komunikaciji z javnostmi, predvsem pa k medsebojni podpori ter medsebojnem obveščanju svojih članov o skupnem delovanju vseh podpisnic tega dogovora. Predstavniki zvez so obravnavali tudi tematiko finančnega poslovanja in vprašanje boljših pogojev za vključevanje prostovoljcev, podali pa so tudi konkretno pobudo po vzpostavitvi »semaforja« za spremljanje kršitev določil Zakona o prostovoljstvu. Strinjali so se, da je potrebno ustvariti primerno okolje za delovanje nevladnega sektorja in se zavezali k aktivnejšemu dialogu z državo.


Srečanje CNVOS.