Pokaži / skrij meni
Info portal

SZKB d.d. in Zveza HKS p.o. integrirali poslovanje v Deželni banki Slovenije d.d.

16. 6. 2004

Ljubljana

S 1. julijem 2004 Deželna banka Slovenije d.d. Ljubljana oziroma Deželna banka Slovenije d.d. tudi prevzema vsa sredstva in obveznosti Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije p.o.

Sedež banke ostaja nespremenjen, Kolodvorska 9, Ljubljana, do nadaljnjega ostaja nespremenjena tudi elektronska pošta, dosedanja identifikacijska številka za DDV, številka poravnalnega računa pri Banki Slovenije, matična številka ter internetni naslov.

Deželna banka Slovenije d.d. (skrajšano DBS d.d.) bo delovala kot univerzalna banka, posebno pozornost pa bo še naprej namenjala vpetosti v lokalno okolje in poslovanju s področji zadružništva, agroživilstva, gozdarstva, turizma, malega gospodarstva in podeželja. Kmetijskemu sektorju bo zagotavljala celovit bančni servis, saj bo za zadruge in kmete oblikovala posebne ponudbe, hkrati pa se bo usmerjala tudi v širitev poslovanja med vse ostale strukture prebivalstva in gospodarstva.

Deželna banka Slovenije d.d. bo komitentom po konkurenčnih pogojih ponujala vse bančne in finančne storitve v najsodobnejših oblikah, kot so elektronsko bančništvo, kreditne in plačilne kartice, plačilni promet s tujino, storitve na področju trga vrednostnih papirjev in drugo. Za opravljanje poslovanja na bančnih avtomatih in pos terminalih bodo komitenti banke pridobili plačilno kartico Activa/Maestro, za odložena plačila pa kartico ActivaEurocard-Mastercard. Komitenti banke bodo lahko opravljali storitve v 19. poslovnih enotah in na več kot 70. blagajniških mestih po vsej Sloveniji. Cilj Deželne banke Slovenije d.d., je v naslednjih letih povečati tržni delež in se utrditi v skupini 10 največjih bank v Sloveniji.

Kljub temu, da bodo s 1.7.2004 izvedeni vsi formalni operativni, tehnični in kadrovski postopki integracije poslovanja, bo zaradi izjemne zahtevnosti projekta, prenos vseh začrtanih dejavnosti po posameznih področjih trajal predvidoma najkasneje do 31.12.2005, za kar je banka pridobila ustrezna soglasja pristojnih institucij.
Skupščina delničarjev je 11. junija 2004 obravnavala letno poročilo o poslovanju banke za leto 2003 in sprejela sklep o delitvi bilančnega dobička banke, podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003 ter izvolila novi nadzorni svet banke, ki ga bodo od 1. julija 2004 naprej sestavljali: Franc Fašalek, Martin Nose, Dušan Novak, Mirko Pirc in Gregor Sluga.