Pokaži / skrij meni
Info portal

Ugoden stanovanjski kredit Deželne banke Slovenije

21. 11. 2006

Ljubljana

V Deželni banki Slovenije d. d. smo tokrat poskrbeli za lažji nakup, izgradnjo ali obnovo vašega doma. Z ugodnimi obrestnimi merami in svetovanjem naših izkušenih banènih strokovnjakov boste lahko konèno uresnièili svoje cilje. Obrestne mere smo izenaèili za komitente in nekomitente, še posebej pa smo poskrbeli za mlade družine, saj smo za njih dodatno znižali obrestno mero in podaljšali dobo odplaèevanja.

Stroški odobritve stanovanjskega deviznega kredita

Banka odobri devizni stanovanjski kredit z obrestno mero, znižano za 0,25 odstotne toèke, prosilcem banke, ki so stari do 35 let in praviloma prejemajo 6 mesecev redna nakazila na osebni raèun Deželne banke Slovenije d. d. Poslovati morajo v skladu s pravili banke in biti imetniki kreditne kartice Activa Mastercard ter uporabniki DBS NET-a.

 • Kredit do 120 mesecev, zavarovan s hipoteko ali drugim stvarno-pravnim zavarovanjem
  komitent 1,2 %, min. 20 EUR max. 150 EUR
  nekomitent 1,2 %, min. 40 EUR max. 250 EUR
 • Kredit do 360 mesecev, zavarovan s hipoteko ali drugim stvarno-pravnim zavarovanjem
  komitent 1,5 %, min. 30 EUR max. 200 EUR
  nekomitent 1,5 %, min. 40 EUR max. 300 EUR

Primer informativnega izraèuna

 • Odplaèilna doba: 360 mesecev (30 let)
 • Znesek kredita: 40.000 EUR
 • Meseèna anuiteta: 245 EUR*
 • Obrestna mera: 6-meseèni Euribor + 2,50 %
 • Stroški odobritve (enkratni): 200 EUR**
 • Stroški vodenja kredita (enkratni): 200 EUR**
 • Zavarovanje: hipoteka
 • Interkalarne obresti: 200 EUR*
 • EOM: 6,58 %

Izraèunajte svoj stanovanjski kredit.