Pokaži / skrij meni
Info portal

Vpis dodatne količine delnic v centralni register

7. 2. 2008

Ljubljana

KDD, Centralna klirinško depotna družba d. d., je dne 7.  2. 2008 vpisala v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev dodatno količino 1.100.000 delnic izdajatelja Deželne banke Slovenije d. d. z oznako SZBR. Delnice tvorijo isti razred z delnicami, ki so že vpisane v centralni register.

Delničarji, ki so v postopku dokapitalizacije oktobra in novembra 2007 vplačali in vpisali nove delnice, bodo o tem v naslednjih dneh obveščeni z navadno pošto.