Pokaži / skrij meni

Skladnost poslovanja

Odgovorno upravljanje pomeni usklajeno ravnanje z veljavno zakonodajo, podzakonskimi predpisi, standardi zdrave bančne prakse in najvišjimi standardi poslovne etike, pa tudi delovanje v skladu z internimi pravili, ki določajo etični in pravni okvir za ravnanje vseh zaposlenih.

V Deželni banki Slovenije imamo za preprečevanje ravnanj, ki bi lahko povzročila finančne izgube, sankcije nadzornih organov ali izgubo ugleda, vzpostavljene tri posebne, neodvisne kontrolne funkcije, in sicer: Službo uravnavanja tveganj, Službo notranje revizije ter Službo za zagotavljanje skladnosti poslovanja banke z zakonodajo.

Celovita zaščita banke pred tveganji vključuje tudi delovanje sistema obveščanja o kršitvah, ki zaposlene zavezuje k prijavi suma nedovoljenega ravnanja, pri čemer so zaposleni zaščiteni pred morebitnimi negativnimi posledicami prijave.

V Deželni banki Slovenije skrbimo za strokovna usposabljanja, ki se jih redno udeležujejo vsi zaposleni ter tako spodbujamo vestno in strokovno izvajanje predpisanih obveznosti.