Pokaži / skrij meni

CRS in FATCA

AVTOMATIČNA IZMENJAVA INFORMACIJ O FINANČNIH RAČUNIH ZA NAMEN OBDAVČENJA

Deželna banka Slovenije d.d. pri svojem poslovanju upošteva zakonsko določene obveznosti v zvezi z avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih za namene preprečevanja davčnih utaj in goljufij.

Republika Slovenija je dne 29. 10. 2014 pristopila k podpisu Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij, s čimer se je zavezala k implementaciji OECD standarda (CRS). Direktiva Sveta 2014/107/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja in vsebina CRS so bili v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2016.

FATCA - Foreign Account Tax Compliant Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele leta 2010 z namenom preprečevanja davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven Združenih držav Amerike. Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike 2. 6. 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ki je stopil v veljavo s 1. 7. 2014.

CRS

Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), s katerim so bili v slovenski pravni red preneseni Direktiva Sveta 2014/107/EU in OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih (CRS), smo v Deželni banki Slovenije d.d. dolžni od svojih komitentov pridobiti predpisane podatke, vključno s podatkov o državi rezidentstva za davčne namene in pripadajočo davčno številko.

Deželna banka Slovenije d.d. je dolžna Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) enkrat letno poročati predpisane podatke o finančnih računih nerezidentov. FURS bo te podatke sporočal pristojnim organom drugih držav.

Več informacij o CRS:

-   Zgibanka CRS

-   Finančna uprava RS (FURS)

-   OECD

 

FATCA

V skladu z zahtevami iz Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, moramo finančne institucije v Sloveniji od 1. 7. 2014 identificirati komitente (tudi državljane Slovenije), ali so ameriški davčni zavezanci ali ne, ter poročati slovenski davčni upravi (FURS) informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije bodo nato sporočene ameriški davčni upravi (IRS – Internal Revenue Service).

V skladu z navedenim sporazumom, je Deželna banka Slovenije d.d. registrirana pri ameriški davčni upravi s statusom »Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija«.

GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka): VIPCNM.99999.SL.705

Finančne institucije pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ne izvajamo, za dodatne informacije pa smo vam na voljo na naslovu dbs-fatca@dbs.si.

Več informacij o FATCA:

 -    Zgibanka FATCA

-    Finančna uprava RS (FURS)

-    Internal Revenue Service -IRS

-    U.S. Department of Treasury