Pokaži / skrij meni

Kreditna plačila (prilivi in odlivi)

 • Domače plačilne transakcije

  Domače plačilne transakcije so plačila med transakcijskimi računi na območju...

  VEČ INFO >
 • Čezmejne plačilne transakcije

  Čezmejne plačilne transakcije so plačila v valutah držav članic EU, ki se izvajajo...

  VEČ INFO >
 • Druge plačilne transakcije (mednarodna plačila)

  Druge plačilne transakcije so plačila, ki se izvajajo med bankami s sedežem zunaj meja...

  VEČ INFO >
 • Množična plačila SEPA

  Kreditna plačila za nakazila plač, dividend in plačil dobaviteljem ali drugi prenosi...

  VEČ INFO >
 • Univerzalni plačilni nalog (UPN)

  UPN je enoten standardiziran obrazec, namenjen gotovinskemu in negotovinskemu prenosu...

  VEČ INFO >