Pokaži / skrij meni

Dolgoročni krediti

Dolgoročni krediti so namenjeni financiranju osnovnih in trajnih obratnih sredstev, zato se pri Deželni banki Slovenije še posebej trudimo, da vam z individualno obravnavo in ugodno ponudbo zagotovimo najbolj optimalno financiranje, s katerim podjetju omogočite rast in večjo konkurenčnost.
Dolgoročni krediti

Prednosti

  • Možnost izbire obrestne mere (fiksne ali spremenljive).
  • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
  • Možnost namenskega črpanja kredita v enkratnem znesku ali v večkratnih zneskih.   
  • Individualno svetovanje. 
Pošljite povpraševanje

O produktu

ZNAČILNOSTI

  • Odplačilna doba kredita od 1 leta do 7 let, odvisno od vrste investicije.

PONUJAMO ŠTEVILNE VRSTE NAMENSKEGA KREDITA:

Krediti za financiranje investicij v osnovna sredstva (za nakup, adaptacijo ali gradnjo poslovnih prostorov)

Kredit za financiranje investicij v osnovna sredstva je oblika dolgoročnega financiranja, namenjenega investicijam v poslovne prostore in opremo.

Sindicirana posojila

V sodelovanju z Zvezo bank Celovec ponujamo sindicirana posojila, ki so namenjena majhnim in srednje velikim gospodarskim družbam, ki potrebujejo kratkoročno ali dolgoročno posojilo za financiranje obsežnejših investicij, kot so širjenje proizvodnje, nakup osnovnih sredstev, razvoj in inovacije.

Prednosti:

  • podjetja lahko najamejo kredit večje vrednosti s sklenitvijo ene kreditne pogodbe,
  • pogoji za pridobitev posojila se določajo individualno ter so prilagojeni potrebam in željam posameznega posojilojemalca.

Krediti s subvencionirano obrestno mero

V letu 2016 smo, za razpis P1 plus 2016, s Slovenskim podjetniškim skladom podpisali pogodbo o sodelovanju pri dolgoročnem kreditiranju in izdajanju garancij.

Razpis je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem za financiranje materialnih in nematerialnih investicij ter za financiranje obratnih sredstev, ki omogočajo izboljšanje likvidnosti podjetja, konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita, ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
 

KOMU SO NAMENJENI?

Zadrugam, ki potrebujejo dolgoročne vire financiranja.


KONTAKT

Več informacij na telefonski številki 01/47 27 450 ali pri vašem osebnem skrbniku.

 

DOKUMENTI

 

POGOJI

  • Znesek odobrenega kredita je odvisen od namena, možnosti dodatnega zavarovanja in kreditne sposobnosti prosilca.
  • Obrestna mera se oblikuje na podlagi vsakokrat veljavne izhodiščne obrestne mere, bonitete podjetja, ročnosti in zneska kredita, kakovosti zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko.
  • Stroški odobritve se določijo na osnovi vsakokrat veljavnega Cenika banke in ročnosti ter zneska kredita.
 
Nazaj na produkte