Pokaži / skrij meni

Garancije

Zavarujte se pred različnimi tveganji v domačem in mednarodnem poslovanju - z izbranimi bančnimi zavarovalnimi instrumenti.
Garancije

Prednosti

  • Enotno mednarodno poslovanje.
  • Banka izpolni pogodbeno obveznost brez ugovorov ali dodatnih pogojev.
  • Individualno svetovanje pri izbiri najustreznejšega zavarovalnega instrumenta.
Pošljite povpraševanje

O produktu

ZNAČILNOSTI

  • Je instrument zavarovanja.
  • Garancije so na prvi poziv, kar pomeni, da gre za samostojno in abstraktno obveznost banke.
  • Uporabljajo se v domačem in mednarodnem poslovanju.

VRSTE GARANCIJ

Garancija za resnost ponudbe

Namenjena je ponudniku pri razpisih, kjer je garancija zahtevana v razpisni dokumentaciji (običajno 1–5 % vrednosti ponudbe ali posla). Namen garancije je zavarovanje razpisnika, da ponudnik ne bo umaknil svoje ponudbe ter da bo v primeru, ko je njegova ponudba izbrana kot najustreznejša, z razpisnikom podpisal pogodbo in prek svoje banke predložil garancijo za dobro izvedbo del.

 

Garancija za dobro izvedbo del

Namenjena je kritju škode, ki jo utegne utrpeti upravičenec garancije v primeru neizpolnitve ali samo delne izpolnitve pogodbenih obveznosti naročnika garancije. Z njo se lahko garantira dobro izvršitev dobave blaga ali dobro izvedbo storitev. Običajno se izdaja za 10–20 % pogodbene vrednosti.

 

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Upravičencu garancije zagotavlja odškodnino v primerih, ko le-ta reklamira napake na dobavljenem blagu ali opravljenih storitvah, izvedenih s strani naročnika garancije. Običajno se izdaja za 5–10 % pogodbene vrednosti.

 

Carinska garancija

Namenjena je zavarovanju tveganja pred neplačilom carinskih dajatev.

 

Garancija za vračilo kredita

Namenjena je zavarovanju pred tveganjem nevračila kredita.

 

Avansna garancija

Namenjena je zavarovanju za vračilo vnaprej plačanega zneska kupcu. Avansno garancijo mora, na kupčevo zahtevo, predložiti prodajalec.

 

Garancijski okvir

Garancijski okvir je določeno časovno obdobje, v okviru katerega se izdaja posamezne garancije ali izjave, dogovorjene med banko in naročnikom garancijskega okvirja. Namenjen je strankam, ki zaradi narave svojega poslovanja pogosto uporabljajo bančne garancije. Prednost garancijskega okvirja je ugodna cena v primeru večjega števila garancij za manjše zneske.

 


KOMU SO NAMENJENE?

Kmetovalcem, ki sodelujejo na javnih razpisih.


KONTAKT

Več informacij na telefonski številki 01/47 27 270 ali pri vašem osebnem skrbniku.

 

DOKUMENTI

 

POGOJI

  • Stroški odobritve se določijo na osnovi vsakokrat veljavnega Cenika banke,
  • zavarovanje garancije je odvisno od  namena garancije ter kreditne sposobnosti prosilca.
 
Nazaj na produkte