Pokaži / skrij meni

Izredni limit

Izredni limit vam omogoča, da si privoščite večje nakupe.
Izredni limit

Prednosti

 • Preprost dostop do dodatnih sredstev, ki so višja od zneska rednega limita.
 • Plačilo obresti samo za znesek denarnih sredstev v limitu.
 • Časovno fleksibilno črpanje in vračanje sredstev v znesku limita.
 • Nenamenska poraba sredstev.
 • Oseben pristop in svetovanje.
Vprašajte nas

O produktu

ZNAČILNOSTI

 • Limit se odobri na podlagi pisne vloge za izredni limit na transakcijskem računu.
 • Doba izrednega limita je odvisna od vrste računa (največ 12 mesecev).
 • Vrste limita:
  • brez zavarovanja,
  • z zavarovanjem pri zavarovalnici,
  • z drugimi oblikami stvarno-pravnega zavarovanja.

KOMU JE NAMENJEN?

Kmetovalcem, ki imajo pri DBS odprt zlati, osebni, študentski ali upokojenski račun.


KONTAKT

Več informacij pri vašem osebnem skrbniku oziroma v katerikoli naši poslovalnici.

 

DOKUMENTI

 

POGOJI

 • Prosilec limita:
  • mora biti polnoletni državljan Republike Slovenije,
  • mora biti redno zaposlen, upokojenec ali kmetovalec,
  • ne sme imeti ob odobritvi izrednega limita neplačanih oz. neporavnanih zapadlih obveznosti iz predhodno odobrenih izrednih limitov ali kreditov pri banki,
  • mora prejemati plačo oz. druge redne prejemke na transakcijski račun pri banki za čas trajanja limitne pogodbe; kmet pa se zaveže, da bo usmerjal prihodke na račun pri banki najmanj za obdobje, za katero je odobren izredni limit na DBS zlatem ali DBS osebnem računu.
 
Nazaj na produkte