Pokaži / skrij meni

Kreditni okvir za kritje akreditiva

Namenjen je zagotavljanju kritja akreditiva.
Kreditni okvir za kritje akreditiva

Prednosti

  • Možnost odloženega plačila blaga ali storitev.
  • Črpa se le v primeru, da na dan plačila po akreditivu stranka ne more zagotoviti lastnih sredstev.
  • Možnost sklenitve enkratne ali okvirne pogodbe, prilagojene potrebam stranke.
  • Likvidna sredstva stranke niso vezana.
  • Individualno svetovanje.
Pošljite povpraševanje

O produktu

ZNAČILNOSTI

  • Kredit za kritje akreditiva je odobren za čas kritja akreditiva, ob njegovem črpanju je stranka dobavitelju dolžna zagotoviti plačilo.
  • Če ima stranka ob likvidaciji akreditiva dovolj lastnih sredstev za plačilo, se kredit ne črpa in plačilo obresti ni potrebno.

KOMU SO NAMENJENI?

Samostojnim podjetnikom in društvom za zagotavljanje kritja akreditiva, če nimajo likvidnih sredstev za kritje akreditiva.


KONTAKT

Več informacij na telefonski številki 01/47 27 450 ali pri vašem osebnem skrbniku.

 

DOKUMENTI

 

POGOJI

  • Znesek odobrenega kredita je odvisen od namena, možnosti dodatnega zavarovanja in kreditne sposobnosti prosilca,
  • obrestna mera se oblikuje na podlagi vsakokrat veljavne izhodiščne obrestne mere, bonitete podjetja, ročnosti in zneska kredita, kakovosti zavarovanja in poslovnega sodelovanja z DBS,
  • stroški odobritve se določijo na osnovi vsakokrat veljavnega Cenika banke in ročnosti ter zneska kredita.
 
Nazaj na produkte