Pokaži / skrij meni

Odprto bančništvo

Novosti in spremembe, ki jih na trg prinaša Direktiva o plačilnih storitvah 2
Odprto bančništvo

Prednosti

  • Dve novi storitvi: storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih.
  • Upravljanje enega ali več računov na enem mestu preko spletnega portala ali mobilne aplikacije.  
  • Storitvi se lahko izvajata preko tretjega ponudnika plačilnih storitev. 

 

Vprašajte nas

O produktu

Kaj je PSD2?

Področje plačilnih storitev se tehnološko hitro spreminja. Za povečanje konkurenčnosti, spodbujanje inovacij in večjo zaščito uporabnikov je Evropska Unija (EU) sprejela Direktivo o plačilnih storitvah 2 (Payments Service Directive 2, v nadaljevanju PSD2), skupaj z več delegiranih aktov (regulatornih tehničnih standardov, v nadaljevanju RTS). PSD2 je bila v slovenski pravni red implementirana v okviru Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju ZPlaSSIED). 

Kaj prinaša PSD2?

V skladu s PSD2 mora banka za račune, ki uporabljajo spletno ali mobilno banko, omogočiti dve novi plačilni storitvi:   

  • storitev odreditve plačil - storitev za odreditev plačilnega naloga na zahtevo uporabnika plačilnih storitev v breme plačilnega računa, odprtega pri drugemu ponudniku plačilnih storitev,
  • storitev zagotavljanja informacij o računih - spletna storitev zagotavljanja informacij o plačilnih računih, ki jih ima uporabnik plačilnih storitev pri drugem ponudniku plačilnih storitev, omogoča pa vstop nebančnih institucij z namenom izvedbe plačila in zagotovitve informacije o računu. 

Banke moramo pri izvajanju plačilnih storitev upoštevati tudi dodatne varnostne ukrepe glede močne avtentikacije uporabnikov plačilnih storitev in varnega komuniciranja, kar določajo RTS (regulatorni tehnični standardi).

Vse ostale podrobnosti glede novih storitev in kako deluje boste našli v spodnjem pdf dokumentu "Vprašanja in odgovori". Pod zavihkom "Dodatne informacije" najdete še video prispevek Združenja bank Slovenije ter letak Evropske komisije. 

Vprašanja in odgovori

 

 

 

 

Evropska komisija je izdala letak "Vaše pravice pri plačevanju v Evropi":

Letak

Oglejte si kratek video prikaz sprememb, ki jih prinaša PSD2: 

 
Nazaj na produkte