Pokaži / skrij meni

Posebna ponudba za socialna podjetja

Za društva, zavode, zadruge, gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, ki se registrirajo kot socialno podjetje.
Posebna ponudba za socialna podjetja

Paket vsebuje

 • vodenje računa,
 • uporabo elektronske banke,
 • izdajo plačilnih kartic,
 • izvajanje plačilnega prometa,
 • kreditiranje,
 • varčevanje.
Vprašajte nas

O produktu

ZNAČILNOSTI

 • Socialnim podjetjem omogočamo do 24-mesečno brezplačno vodenje poslovnega računa in brezplačno uporabo elektronske banke (odvisno od sodelovanja članov oziroma družbenikov z banko).
 • Odobravamo različne vrste kreditov z individualno obravnavo glede zavarovanja in določanja kreditne sposobnosti.
 • Nudimo premostitvene kredite za obdobje med prejemom odločbe in prejemom sredstev za spodbujanje socialnega podjetništva.
 • Ponujamo stimulativne obrestne mere za vsa sklenjena varčevanja in depozite socialnih podjetij.

KOMU JE NAMENJEN?

Vsem pravnim subjektom, ki se registrirajo kot socialno podjetje: društvom, zavodom, zadrugam, gospodarskim družbam ali drugim pravnim osebam zasebnega prava. 


KONTAKT

Več informacij na telefonski številki 01/47 27 431 ali pri vašem osebnem skrbniku.

 

DOKUMENTI

 

POGOJI

 • Znesek odobrenega kredita je odvisen od namena, možnosti dodatnega zavarovanja in kreditne sposobnosti prosilca,
 • obrestna mera se oblikuje na podlagi vsakokrat veljavne izhodiščne obrestne mere, bonitete podjetja, ročnosti in zneska kredita, kakovosti zavarovanja in poslovnega sodelovanja z DBS,
 • stroški odobritve se določijo na osnovi vsakokrat veljavnega Cenika banke in ročnosti ter zneska kredita.
 
Nazaj na produkte