Pokaži / skrij meni

Posevki in živina

Ni pomembno, ali ste poljedelec, vinar ali sadjar. Za vas smo pripravili zavarovanje, ki bo obvarovalo vaš pridelek.
Posevki in živina

Prednosti

 • Kmetijska zavarovanja so prilagojena strukturi posamezne kmetije.
 • Sodelovanje s specializirano kmetijsko zavarovalnico.
 • Cenilci so izkušeni slovenski kmetovalci.
 • Kvalitetna obdelava škodnega dogodka in hitro izplačilo.
 • Posebne ugodnosti in popusti.
 • Osebno svetovanje pri sklenitvi zavarovanj.
Vprašajte nas

O produktu

KJE LAHKO SKLENETE ZAVAROVANJE?

Zavarovanja lahko sklenete v vseh večjih poslovalnicah DBS, po predhodnem dogovoru tudi v preostalih poslovalnicah DBS po Sloveniji.

DBS je zavarovalni zastopnik in trži zavarovanja Österreichische Hagelversicherung VVaG – Agro zavarovalnice, podružnice v Sloveniji.


IZBRANA PONUDBA ZAVAROVANJ PO VAŠI MERI

Posevki in vrtnine

 •     Poljedelci in pridelovalci vrtnin lahko zavarujete svoje pridelke pred nevarnostjo toče, viharja, poplave, pozebe in suše.
 •     Ugodna izbira odbitnih franšiz.
 •     Popust na osnovno premijo.
 •     Prosta izbira posameznih kultur, ki se lahko zavarujejo za vihar in ponovno setev.
 •     Sofinanciranje zavarovalne premije s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Hmelj

 • Hmeljarji lahko zavarujete svoj pridelek pred nevarnostjo toče in dodatno pred viharjem, konstrukcijo (žičnice) pa pred viharjem.
 • Ugodna izbira odbitnih franšiz.
 • Popust na osnovno premijo.
 • Sofinanciranje zavarovalne premije s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Grozdje

 • Vinogradniki lahko izbirate med tremi različnimi zavarovalnimi produkti:
  • Grozdje Univerzal zavaruje grozdje pred nevarnostjo toče, pozebe in gnilobe po toči.
  • Grozdje Selekt zavaruje grozdje pred nevarnostjo toče in gnilobe po toči.
  • Grozdje Toča zavaruje grozdje in selekcijski vinograd-cepiče, trte-rodni les, trsnice-cepljenke, podlage (ključe, zarodišče) in sadike vinske trte pred nevarnostjo toče.
 • Dodatno je možno zavarovati tudi škodo, ki nastane zaradi povečanega obsega del na pridelku po toči v vinogradih.
 • Ugodna izbira odbitnih franšiz.
 • Popust na osnovno premijo.
 • Sofinanciranje zavarovalne premije s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sadje

 • Sadjarji lahko zavarujete svoj pridelek pred nevarnostjo toče in pozebe.
 • Zaščitne protitočne mreže, protitočno konstrukcija in sadna drevesa je možno dodatno zavarovati pred nevarnostjo viharja, toče in teže snega.
 • Sadjarji lahko izbirate med štirimi zavarovalnimi produkti:
  • Zavarovanje Sadje zavaruje pečkato sadje, koščičasto sadje, lupinasto sadje, jagodičasto sadje, mlade nerodne nasade jablan, hrušk in breskev, rodni les in drevesnice (podlage, okulirane podlage, sadike) pred škodo na sadju in mladih nerodnih nasadih zaradi toče ter pred pozebo pri jabolkih, hruškah, lešnikih in jagodah (možnost dozavarovanja).
  • Zavarovanje Sadje pod mrežo zavaruje pečkato sadje in koščičasto sadje, protitočno mrežo ter konstrukcijo pred škodo na sadju zaradi toče, zgodnjo škodo na sadju zaradi toče pred razprtjem protitočnih mrež, škodo na sadju zaradi toče, ki nastane pri spetih protitočnih mrežah, škodo, ki nastane na protitočni mreži in protitočni konstrukciji zaradi toče in viharja, škodo na sadju zaradi podrtja protitočne konstrukcije kot posledice viharja ali toče in pred pozebo pri jabolkih in hruškah (možnost dozavarovanja).
  • Zavarovanje Oljčniki zavaruje olive, rodni les in drevesnice pred nevarnostjo toče.
  • Zavarovanje Kaki zavaruje kaki, rodni les in drevesnice pred nevarnostjo toče.
 • Ugodna izbira odbitnih franšiz.
 • Sofinanciranje zavarovalne premije s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Živina

 • Govedorejci lahko zavarujete celoten stalež govedi, ki je zaveden v centralnem registru govedi pri UVHVVR pod identifikacijsko številko posameznega kmetijskega gospodarstva.
 • Govedo lahko zavarujete za primer pogina zaradi bolezni ali nezgode, usmrtitve v sili, mrtvorojenosti ali nezmožnosti uporabe klavnega trupa.
 • Pogoj za sklenitev zavarovanja je zavarovanje posevkov in plodov.
 • Stopnje odbitnih franšiz so določene glede na škodni rezultat.

Vrtnarstvo

 • Vrtnarji lahko zavarujete rastlinjake, plastenjake in steklenjake in pridelek pred nevarnostjo toče in viharja.
 • Možna je nadgradnja kritja tudi za kulture v rastlinjakih, konstrukcijo, zavese in ostalo obratovalno opremo, potrebno za proizvodnjo v zaščitenem prostoru v rastlinjakih.
 

KONTAKT

Več informacij na telefonski številki 01/47 27 432 ali pri vašem osebnem skrbniku.

 
Nazaj na produkte