Pokaži / skrij meni

SEPA direktne obremenitve – domače in čezmejne

Plačilni instrument, ki poslovnim subjektom (prejemnikom plačil) omogoča poravnavanje terjatev z direktno obremenitvijo plačnikovega računa, kjer so plačniki potrošniki.
SEPA direktne obremenitve – domače in čezmejne

Prednosti

 • Poravnavanje enkratnih direktnih obremenitev ali ponavljajočih se obveznosti.
 • Izvajanje plačil vsak delovni dan v okviru Urnika banke.
 • Boljše upravljanje denarnega toka za prejemnike plačil.
 • Oseben pristop in svetovanje.
Vprašajte nas

O produktu

ZNAČILNOSTI

 • Izvajajo se po enotnem standardu UNIFI (ISO 20022) XML, kar omogoča avtomatsko procesiranje in obdelavo v zalednih aplikacijah.
 • Soglasje za direktno obremenitev med seboj uredita prejemnik plačila in plačnik, prav tako spremembe in ukinitev soglasja.
 • Maksimalen znesek posamezne direktne obremenitve ni omejen, lahko ga omeji plačnik. Prav tako lahko:
  • ugovarja izvršitvi direktne obremenitve pred izvršitvijo oz. obremenitev prekliče,
  • zahteva povračilo za že izvršene neodobrene ali odobrene direktne obremenitve,
  • prepove izvedbo direktne obremenitve v celoti ali le v odnosu do določenih prejemnikov plačil,
  • posamezne transakcije direktne obremenitve omeji na določen znesek ali časovni okvir ali kombinacijo obojega.

KOMU SO NAMENJENE?

Zadrugam, ki svojim dolžnikom omogočajo poravnavanje obveznosti z uporabo direktne obremenitve na podlagi medsebojnega pogodbenega odnosa in podpisanega soglasja.


KONTAKT

Več informacij na telefonski številki 01/47 27 291 ali pri vašem osebnem skrbniku.

 

POGOJI ZA PREJEMNIKE PLAČIL – UPNIKE:

 • pri Deželni banki Slovenije odprt poslovni račun,
 • uporaba spletne banke DBS PRONET,
 • ustrezna tehnološka podpora zalednih aplikacij za izmenjavo in obdelavo SDD ter vodenje soglasij plačnikov,
 • upoštevanje navodil za uporabo SDD za prejemnike plačil, s katerimi se prejemnik plačil seznani s tehničnimi podrobnostmi pogodbenega razmerja za izvajanje SDD med prejemnikom plačila in njegovo banko in so priloga k sklenjeni Pogodbi o opravljanju plačilnih storitev direktne obremenitve SEPA.
 • sklenjena Pogodba o opravljanju plačilnih storitev direktne obremenitve SEPA (SDD),
 • sprejeti Splošni pogoji poslovanja s SDD.
 
Nazaj na produkte