Pokaži / skrij meni

SEPA direktne obremenitve – domače in čezmejne

Skrb za pravočasno plačevanje mesečnih obveznosti je odveč. Ta opravek lahko zaupate nam, mi pa bomo na dogovorjeni dan bremenili vaš račun in poravnali nastalo obveznost do prejemnika plačila.
SEPA direktne obremenitve – domače in čezmejne

Prednosti

 • Preprosto in pregledno plačevanje brez skrbi, da zamudite rok plačila.
 • Poravnavanje enkratnih direktnih obremenitev ali ponavljajočih se obveznosti.
 • Izvajanje plačil vsak delovni dan v okviru Urnika banke.
 • Oseben pristop in svetovanje.
Vprašajte nas

O produktu

ZNAČILNOSTI

 • Direktne obremenitve so domače ali čezmejne, periodične ali enkratne.
 • Namen in znesek direktne obremenitve nista omejena.
 • Soglasje za direktno obremenitev med seboj uredita plačnik in prejemnik plačila, prav tako spremembe in ukinitev soglasja.
 • Prejemnik plačila obvesti plačnika o nameravani direktni obremenitvi v roku 14 dni pred izvedbo plačila (če ni dogovorjeno drugače).
 • Plačnik mora na dan izvršitve direktne obremenitve do 8. ure zagotoviti sredstva na svojem transakcijskem računu.
 • Maksimalen znesek posamezne direktne obremenitve ni omejen, lahko ga omeji plačnik. Prav tako lahko:
  • ugovarja izvršitvi direktne obremenitve pred izvršitvijo oz. obremenitev prekliče,
  • zahteva povračilo za že izvršene neodobrene ali odobrene direktne obremenitve,
  • prepove izvedbo direktne obremenitve v celoti ali le v odnosu do določenih prejemnikov plačil,
  • posamezne transakcije direktne obremenitve omeji na določen znesek ali časovni okvir ali kombinacijo obojega.

KOMU SO NAMENJENE?

Samostojnim podjetnikom in društvom, ki si želijo brezskrbnega plačevanja mesečnih obveznosti.


KONTAKT

Več informacij na telefonski številki 01/47 27 431 ali pri vašem osebnem skrbniku.

 

POGOJI

 • Pri Deželni banki Slovenije odprt transakcijski račun.
 
Nazaj na produkte