Pokaži / skrij meni

Jamstvo za vloge

Osnovne informacije vlagateljem o zaščiti vlog

Vloge v banki so zaščitene s: Sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016)
Zgornja meja zaščite: 100.000 EUR na vlagatelja na banko
Če imate v isti banki več vlog: Vse vaše vloge v isti banki se „seštejejo“, za skupni znesek pa velja zgornja meja 100.000 EUR
Če imate skupni račun z drugo oseboali osebami: Zgornja meja 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja posebej
Obdobje vračila v primeru propadabanke: Sedem delovnih dni [1]
Valuta vračila: EUR
Kontaktni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana,tel. +386 1 47 19 000, email: resolution@bsi.si 
Več informacij: bsi.si

 

Dodatne informacije:

Če bi banka postala plačilno nesposobna, bi se vam vaše vloge povrnile do višine 100.000 EUR.

Če vloga ni na voljo, ker banka ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz sistema jamstva za vloge. To izplačilo krije največ 100.000 EUR na vlagatelja na banko. To pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge v isti banki. Če ima na primer vlagatelj hranilno knjižico z 90.000 EUR in osebni račun z 20.000 EUR, prejme le izplačilo v višini 100.000 EUR.

V primeru skupnih računov zgornja meja 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja. Vendar se vloge na računu, s katerim lahko kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali podobne skupine brez pravne osebnosti razpolagata dve osebi ali več, pri izračunu zgornje meje 100.000 EUR združijo in obravnavajo kot vloge enega samega vlagatelja. V nekaterih primerih (npr. nakup ali prodaja stanovanjske nepremičnine) so vloge zajamčene nad mejo 100.000 EUR. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.

Vaše vloge do 100.000 EUR bodo izplačane najpozneje v sedmih delovnih dneh [1]. Če se vam vloge ne izplača v navedenih rokih, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.

Vloge vseh malih vlagateljev in podjetij na splošno krijejo sistemi jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Vaša banka vas bo obenem na zahtevo obvestila o tem, ali so določeni produkti upravičeni ali ne. Upravičene vloge banka potrdi na izpisku računa.[1] Sedemdnevni rok za izplačilo začne veljati 1. 1. 2024, v prehodnem obdobju do 31. 12. 2023 pa se rok skrajšuje z 20 delovnih dni na 7 delovnih dni, in sicer: do 31. 12. 2018 do 20 delovnih dni; od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 do 15 delovnih dni; od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 do 10 delovnih dni.