Kredit za kmetijsko dejavnost

Posebna ponudba kreditov

Odplačilna doba do 10 let

Obrestna mera spremenljiva

Zavarovanje s hipoteko

Značilnosti:

 • Namenjen zadrugam, kmetovalcem, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem in samostojnim podjetnikom. Velja tudi za tiste, ki še niste stranke naše banke.
 • Namen: za nove investicije ter za obratna sredstva v okviru investicije (največ 20 % vrednosti investicije),
 • doba odplačevanja: do 120 mesecev,
 • znesek kredita: največ 1.000.000,00 EUR za posameznega kreditojemalca,
 • obrestna mera: 

- kratkoročni kredit: 2,1 % letno,

- dolgoročni kredit: 6-mesečni EURIBOR + 195 b.t., 

 • način odplačevanja: mesečni, 3-mesečni ali 6-mesečni z možnostjo moratorija do največ 12 mesecev, 
 • način črpanja: na podlagi predloženih računov, predračunov, potrjenih situacij ...,
 • stroški odobritve: 

- kratkoročni kredit: 0,15 %, min. 90,00 EUR, 

- dolgoročni kredit: 0,55 % min. 190,00 EUR, 

 • stroški vodenja: 0,15 % od zneska odobrenega kredita, 
 • zavarovanje: skladno s poslovno politiko banke
 • veljavnost ponudbe: do 31. 12. 2022 oz. do preklica

Dokumenti:

 • Vloga za odobritev naložbe,
 • vloga za vzpostavitev poslovnega razmerja (novi komitenti),
 • redni izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,
 • zaključni račun za preteklo poslovno leto ter Predstavitev družbe s pojasnili k bilančnim podatkom, 
 • podpisni karton oziroma podpisni kartoni (če imate transakcijski račun pri več bankah) o zakonitih zastopnikih – Podatki o zakonitih zastopnikih - obr. A,
 • potrdilo o plačilni sposobnosti (samo nekomitenti),
 • potrdilo FURS-a o plačanih davkih,
 • Plan denarnih tokov,
 • krajši investicijski program ali poslovni načrt,
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za novo gradnjo) ali priglasitveni list (če gre za adaptacijo zgradbe).

 

Pogoji

 • Znesek odobrenega kredita je odvisen od namena, možnosti dodatnega zavarovanja in kreditne sposobnosti prosilca,
 • obrestna mera se oblikuje na podlagi vsakokrat veljavne izhodiščne obrestne mere, bonitete podjetja, ročnosti in zneska kredita, kakovosti zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko,
 •  stroški odobritve se določijo na osnovi vsakokrat veljavnega Cenika banke in ročnosti ter zneska kredita.

S kreditom hitreje do zastavljenih ciljev

Strokovni sodelavci v Deželni banki Slovenije vas bomo vodili od vaše prve zamisli in vse dokler cilji ne bodo doseženi.

Naročite se na pogovor s svetovalcem

Skupaj je lažje

Dobre zgodbe sodelovanja z DBS

Skupaj je lažje.

Namakalni sistemi v Savinjski dolini

Skupaj je lažje. 

Kmetija Medle

Skupaj je lažje

Dobre zgodbe sodelovanja z DBS

Veseli smo, ker ste zadovoljni z nami

Priporočam, strokovnost in prijaznost za vse bančne storitve.

Milena, 39 let

Radi bi pohvalili našega poslovnega skrbnika, Takšnega zaposlenega bi bil vesel vsakdo: je posloven, hiter, urejen, prijazen in pozna potrebe podjetij. Zelo smo zadovoljni, da lahko delamo z njim.

prokurist storitvenega podjetja
Iščete kakšen drug kredit?

Naša ponudba obsega še vrsto drugih kreditov - za raznovrstne potrebe in namene.

Preverite pestro ponudbo kreditov

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.