Kakšen kredit potrebujete?
 • Odplačilna doba
 • Obrestna mera
 • Zavarovanje

Kratkoročni krediti:

 • Krediti za kmetijsko dejavnost
 • Likvidnostni kredit do 30 dni
 • Kredit do 1 leta
 • Limit na transakcijskem računu
 • Revolving kredit
 • Kreditni okvir za kritje akreditiva

Dolgoročni krediti:

 • Kredit s poroštvom države za omilitev posledic epidemije
 • Kredit za kmetijsko dejavnost
 • Dolgoročni krediti - sodelovanje s SPS

SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

Deželna banka Slovenije d.d., kot član sistema, lahko vpogleda v sistem le z namenom ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posla nastalo za banko, ocene kreditnega tveganja, ki je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla, izterjave zapadlih obveznosti, reševanja pritožbe/reklamacije poslovnega subjekta, revizije ter posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v SISBIZ. Vpogled v SISBIZ se izvede tudi pri procesu odobravanja financiranja fizični osebi, ki opravlja dejavnost, in v primeru, ko je porok poslovni subjekt.

Pravice poslovnih subjektov

V skladu z ZCKR se poslovnemu subjektu zagotavlja pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBIZ prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ. Ta aplikacija poslovnemu subjektu omogoča vpogled in izpis vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij. Poslovni subjekti lahko uveljavlja tudi pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v SISBIZ«. Zahtevo vloži pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke, pri Banki Slovenije ali prek spletne aplikacije Moj SISBIZ.

Več informacij poiščite na strani SISBIZ.

S kreditom hitreje do zastavljenih ciljev

Strokovni sodelavci v Deželni banki Slovenije vas bomo vodili od vaše prve zamisli in vse dokler cilji ne bodo doseženi.

Naročite se na pogovor s svetovalcem
Veseli smo, ker ste zadovoljni z nami

Radi bi pohvalili našega poslovnega skrbnika, Takšnega zaposlenega bi bil vesel vsakdo: je posloven, hiter, urejen, prijazen in pozna potrebe podjetij. Zelo smo zadovoljni, da lahko delamo z njim.

prokurist storitvenega podjetja

So zelo prijazni vsi zaposleni in so dostopni.

direktor manjšega proizvodnega podjetja

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.