Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Razkritja glede pandemije covid-19

  4. 12. 2020

  Deželna banka objavlja razkritja, povezana s pandemijo covid-19.

  Preberi več
 • Objava sklepov 37. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

  1. 7. 2020

  Deželna banka Slovenije d. d. objavlja sklepe 37. Redne skupščine, ki je bila v torek, 30. junija 2020, s pričetkom ob 9. uri.

  Preberi več
 • Sklic 37. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  28. 5. 2020

  Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. 3. 2018, z veljavnostjo od dne 5. 4. 2018) ter skladno z določili Poslovnika o delu skupščine

  Preberi več
 • Sprememba skupnega števila lastnih delnic in novo skupno število lastnih delnic

  28. 4. 2020

  Na podlagi 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), družba Deželna banka Slovenije d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DBS d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan

  Preberi več
 • Odstop predsednika nadzornega sveta in izvolitev novega predsednika in podpredsednika

  31. 1. 2020

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. se je seznanil z odstopno izjavo Petra Vriska, predsednika nadzornega sveta.

  Preberi več
 • Obvestilo delničarjem o ne-odpoklicu mag. Barbare Cerovšek Zupančič z mesta članice uprave DBS d.d. in njenem imenovanju za članico uprave za novo mandatno obdobje

  23. 12. 2019

  Deželna banka Slovenije d. d. delničarje obvešča, da je nadzorni svet DBS d.d. na 40. redni seji dne 23.12.2019 brez glasu proti sprejel sklep, da je bila nezaupnica, izrečena mag. Barbari Cerovšek Zupančič na 1. izredni skupščini DBS d.d., neutemeljena,

  Preberi več
 • Javna objava sklepov 1. Izredne skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

  18. 12. 2019

  Deželna banka Slovenije d. d. objavlja sklepe 1. Izredne skupščine, ki je bila v torek, 17. decembra 2019, s pričetkom ob 9. uri. Sklepi skupščine so na voljo tukaj. Obvestilo bo...

  Preberi več
 • Objava nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 1. izredne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

  25. 11. 2019

  Deželna banka Slovenije d. d., na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja nasprotni predlog in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 1. izredne skupščine banke, ki jih je dne 22.11.2019 prejela od delničarja Skupin

  Preberi več
 • Sklic 1. izredne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  15. 11. 2019

  Uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 1. izredno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek dne 17. 12. 2019, ob 9. uri na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

  Preberi več
Nazaj na vrh