Splošne informacije

SISBON

SISBON je elektronski informacijski sistem, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, fizičnih osebah med podpisnicami Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON. Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti posameznikov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

DBS Leasing, d.o.o., kot član sistema, lahko dostopa do podatkov v SISBON in uporablja te podatke za naslednje namene: ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca v zvezi s sklenitvijo novega kreditnega posla, ocene kreditnega tveganja, ki je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla oziroma vključenega dajalca kreditov oz. je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla, izterjavo zapadlih obveznosti, reševanjem reklamacije komitenta, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v SISBON. Vpogled v SISBON se izvede pred sklenitvijo novega posla, tudi pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

 

Pravice posameznikov

V skladu z ZCKR se posameznikom zagotavlja pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBON prek spletne aplikacije – Moj SISBON, posameznik pa lahko vloži zahtevo za seznanitev pri Banki Slovenije ali članu sistema SISBON. Aplikacija Moj SISBON posamezniku omogoča vpogled in izpis vseh podatkov, ki se o tem posamezniku obdelujejo, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij. Posameznik lahko uveljavlja tudi pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži na obrazcu »Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON«. Zahtevo vloži pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke, pri Banki Slovenije ali prek spletne aplikacije Moj SISBON.

Več informacij poiščite na strani SISBON.

 

SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

DBS Leasing, d.o.o., kot član sistema, lahko vpogleda v sistem le z namenom ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posla nastalo za družbo, ocene kreditnega tveganja, ki je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla, izterjave zapadlih obveznosti, reševanja pritožbe/reklamacije poslovnega subjekta, revizije ter posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v SISBIZ. Vpogled v SISBIZ se izvede tudi pri procesu odobravanja financiranja fizični osebi, ki opravlja dejavnost, in v primeru, ko je porok poslovni subjekt.

 

Pravice poslovnih subjektov

V skladu z ZCKR se poslovnemu subjektu zagotavlja pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBIZ prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ. Ta aplikacija poslovnemu subjektu omogoča vpogled in izpis vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij. Poslovni subjekti lahko uveljavlja tudi pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v SISBIZ«. Zahtevo vloži pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke, pri Banki Slovenije ali prek spletne aplikacije Moj SISBIZ.

Več informacij poiščite na strani SISBIZ.

 

Izvensodno reševanje sporov

Skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015), ki je začel veljati 14. 11. 2015, DBS Leasing d.o.o. namesto Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR), kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov na tretji stopnji, od 3. 10. 2016 dalje priznava Združenje bank Slovenije – GIZ, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov se izvaja kot postopek mediacije. Pobuda za začetek postopka mediacije pri Združenju bank Slovenije se lahko vloži z izpolnitvijo elektronskega obrazca, ki je dostopen na spletni strani ZBS, po telefaksu, pisno po pošti ali z osebno izročitvijo.

Kontaktni podatki Združenja bank Slovenije:

E: izvajalec.irps@zbs-giz.si

T: +386 (0)1 24 29 700

F: +386 (0)1 24 29 713

 

 

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

DBS Leasing svojim strankam ponuja različne storitve, pri čemer obdeluje tudi vaše osebne podatke. V želji po transparentni predstavitvi obdelovanja osebnih podatkov so vam  na spodnji povezavi na voljo Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, obrazci s katerimi lahko uveljavljate določene pravice na področju varstva osebnih podatkov ter izjava o privolitvi za obdelovanje osebnih podatkov za namene trženja, na podlagi katere lahko podate soglasje za obdelovanje osebnih podatkov za namene trženja oz. dano soglasje tudi prekličete oz. spremenite.

Vas zanima več? Dodatne informacije si lahko ogledate v spodnjem videu ZBS.

Na spodnjih povezavah najdete vse pomembne informacije, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov ter vse obrazce, ki jih potrebujete za uveljavljanje pravic, izhajajočih iz varstva osebnih podatkov. 

Kontakt DPO (pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov): 

E: dpo@dbs.si,

T: +386 1 4727 132.

Prikaži več

 

Video ZBS - Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

 

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.

Dostopnost spletiščaCTRL + U

Ponastavi

Bližnjice s tipkovnico

Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
Esc Zapre pojavno okno / meni
Tab Premakne fokus na naslednji element
Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
Enter Potrdi/klikne fokusiran element
Preslednica Označi/odznači potrditveno polje