Korporativno upravljanje

Poštenost, transparentnost, strokovnost in odgovornost so temeljna načela učinkovitega in skrbnega upravljanja banke.

Vodstvo

Uprava

Jure Kvaternik
predsednik uprave

mag. Barbara Cerovšek Zupančič
članica uprave

dr. Andraž Grum
član uprave

Nadzorni svet

Ivan Lenart
Iris Dežman
mag. Matija Gantar
Nikolaj Maver

mag. Gregor Rovanšek
mag. Gregor Sluga

Lastniška struktura

Deset največjih delničarjev banke, vpisanih v KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., na dan 30. 6. 2024.

 

Delničar

Delež %

1. KD Group d. d.

29,364

2. Kapitalska zadruga, z. b. o. 

21,002

3. KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI

9,925

4. SKUPINA PRVA d.d. 

9,925

5. ČZD Kmečki glas, d. o. o.

4,698

6. Zadružna zveza Slovenije, z.o.o.

4,036

7. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) – Fiduciarni račun

2,493

8. KRITNI SKLAD PRVA IN PRVA+ URAVNOTEŽENI

2,460

9. KRITNI SKLAD PRVA IN PRVA+ DINAMIČNI

2,239

10. GENERALI zavarovalnica d.d., SKLAD NEŽIVLJ. 2,068

 

 

Politika izplačevanja dividende

Politika razdelitve dividend je del ustreznega obvladovanja tveganj in mora temeljiti na konservativnih in preudarnih predpostavkah, ki banki omogočajo izpolnitev vseh kapitalskih zahtev.

Deželna banka Slovenije d. d. pri opredelitvi razmerja med zadržanim in izplačanim dobičkom izhaja iz Strategije skupine Deželna banka Slovenije 2024 - 2027, sprejetega plana, zakonskih določil ter priporočil Banke Slovenije in Evropske centralne banke. Vodstvo banke in lastniki banke se namreč vseskozi zavedajo, da sta kapitalska ustreznost, zakonske zahteve v zvezi z njo in rast obsega poslovanja pomembni za dolgoročno uspešnost banke in stalno večanje vrednosti premoženja, vloženega v njeno poslovanje. Banka si bo prizadevala delničarjem zagotavljati dividende, ki bodo predstavljale 25 % čistega dobička preteklega leta, ob predpostavki, da bo izplačilo dividend v tej višini zagotavljalo izpolnjevanje predpisanih kapitalskih zahtev, določil zakonodaje ter priporočil Banke Slovenije in Evropske centralne banke. Z razporeditvijo preostalega dobička v statutarne rezerve bo banka krepila kapital in zviševala knjigovodsko vrednost delnice.

Banka opredeljuje politiko izplačevanja dividende za poslovno obdobje od 2024 do vključno 2027.

Banka bo v navedenem poslovnem obdobju zasledovala sledečo dividendno politiko:

  • redno izplačilo dividende v kolikor:
    • ne bo ogrožena kapitalska ustreznost banke,
    • s tem ne bodo kršena priporočila oz. zahteve regulatorja.
  • ob izpolnjevanju pogojev iz prve alineje, banka izplača kot dividendo praviloma v višini, ki predstavlja največ do 25 odstotkov čistega dobička preteklega leta po vsakokratnem revidiranem letnem poročilu na podlagi sklepa skupščine.

Odgovorno upravljanje

Za doseganje dolgoročne uspešnosti banke so ključnega pomena ne le porazdelitev pristojnosti in odgovornosti med organi vodenja in nadzora in drugimi deležniki (npr. lastniki, strankami, nadzornimi organi) ter odnosi med njimi, ampak tudi drugi dejavniki, kot so odgovornost banke do okoljevarstvenih in družbenih interesov skupnosti, v kateri banka posluje. Zato v Deželni banki Slovenije delujemo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, načeli dobre prakse korporativnega upravljanja ter najvišjimi standardi poslovne etike.
Učinkovit in pregleden sistem upravljanja zmanjšuje tveganja, ki jim je banka izpostavljena, vsem zaposlenim zagotavlja varnost in perspektivnost ter prispeva h gradnji zaupanja v delovanje Deželne banke Slovenije in njenega ugleda.

Odpreti račun pri nas je preprosto

Odprite račun s storitvami po vaši želji

Izberite račun, ki vam najbolj odgovarja, storitve pa dodajajte poljubno. Imamo širok nabor računov za odrasle, za mlade, za upokojence in za kmetovalce.

Oglejte si račune

Pričnite s postopkom menjave banke

Strokovni svetovalci v Deželni banki Slovenije vam bomo z veseljem pomagali pri zamenjavi banke. Najlažje bo, da se oglasite v najbližji poslovalnici.

Poiščite poslovalnico
Veseli smo, ker ste zadovoljni z nami

Priporočam, strokovnost in prijaznost za vse bančne storitve.

Milena, 39 let

Banka si zasluži pet zvezdic.

Rok, 38 let

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.

Dostopnost spletiščaCTRL + U

Ponastavi

Bližnjice s tipkovnico

Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
Esc Zapre pojavno okno / meni
Tab Premakne fokus na naslednji element
Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
Enter Potrdi/klikne fokusiran element
Preslednica Označi/odznači potrditveno polje