Stanovanjski kredit

Za tisto, kar zmanjka! Prepričajte se o ugodni ponudbi kreditiranja vaše nepremičnine.

Odplačilna doba do 30 let

Obrestna mera spremenljiva ali fiksna

Zavarovanje pri zavarovalnici ali s hipoteko

Informativni
izračun kredita

Pretehtajte različne scenarije in pridobite boljšo predstavo o tem koliko kredita si lahko privoščite.

60.000,00 EUR za 120 mesecev

591,91 EUR

 • 3,45 % fiksna obrestna mera
 • 71.592,25 EUR skupni znesek za plačilo
 • 3,68 % EOM efektivna obrestna mera
 • Kredit je zavarovan s hipoteko na nepremičnini
 • Strošek odobritve kredita: 495,00 EUR
 • Skupni stroški kredita: 563,05 EUR

60.000,00 EUR za 360 mesecev

309,78 EUR

 • 4,66 % spremenljiva obrestna mera (pribitek + 6M Euribor)
 • 112.107,74 EUR skupni znesek za plačilo
 • 4,83 % EOM efektivna obrestna mera
 • Kredit je zavarovan s hipoteko na nepremičnini
 • Strošek odobritve kredita: 495,00 EUR
 • Skupni stroški kredita: 586,94 EUR

60.000,00 EUR za 120 mesecev

591,91 EUR

 • 3,45 % fiksna obrestna mera
 • 71.592,25 EUR skupni znesek za plačilo
 • 3,68 % EOM efektivna obrestna mera
 • Kredit je zavarovan s hipoteko na nepremičnini
 • Strošek odobritve kredita: 495,00 EUR
 • Skupni stroški kredita: 563,05 EUR

Kredit daje Deželna banka Slovenije, d.d., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana.

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.

Efektivna obrestna mera (EOM) upošteva pogoje, ki veljajo na dan izdelave izračuna. Izračun temelji na predpostavki, da obrestna mera (OM) ostane enaka od začetka do končne zapadlosti kredita. EOM je izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki uporabljeni za njen izračun. V izračun EOM so zajeti vsi stroški, ki so banki znani, vključno z obrestmi, stroški odobritve in zavarovanjem kredita. V EOM niso zajeti morebitni notarski, cenilski, odvetniški ali sodni stroški oziroma stroški pomožnih storitev, ki jih ni možno določiti vnaprej in banki niso poznani.

Podrobnejše informacije dobite v naših poslovalnicah

 

60.000,00 EUR za 360 mesecev

309,78 EUR

 • 4,66 % spremenljiva obrestna mera (pribitek + 6M Euribor)
 • 112.107,74 EUR skupni znesek za plačilo
 • 4,83 % EOM efektivna obrestna mera
 • Kredit je zavarovan s hipoteko na nepremičnini
 • Strošek odobritve kredita: 495,00 EUR
 • Skupni stroški kredita: 586,94 EUR

Kredit daje Deželna banka Slovenije, d.d., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana.

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.

Efektivna obrestna mera (EOM) upošteva pogoje, ki veljajo na dan izdelave izračuna. Izračun temelji na predpostavki, da obrestna mera (OM) ostane enaka od začetka do končne zapadlosti kredita. EOM je izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki uporabljeni za njen izračun. V izračun EOM so zajeti vsi stroški, ki so banki znani, vključno z obrestmi, stroški odobritve in zavarovanjem kredita. V EOM niso zajeti morebitni notarski, cenilski, odvetniški ali sodni stroški oziroma stroški pomožnih storitev, ki jih ni možno določiti vnaprej in banki niso poznani.

V primeru, da je v času priprave informativnega izračuna Euribor negativen, je le ta enak nič.

Skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, se v primeru dviga Euribor lahko občutno poveča.

Stanovanjski kredit DBS - za tisto, kar zmanjka!

Nakup ali gradnja doma je družinski projekt. Včasih niti ni potrebno prositi za pomoč, vendar se ta ponudi kar sama. Bližje vašemu sanjskemu domu vas pripelje skromni prispevek starih staršev, tudi strici in tete pristavijo nekaj malega na kup. Največji delež prispevajo vaši dragi starši, ki se bodo za vašo srečo odrekli tudi delčku svoje. Ta pomoč pride zastonj in skoraj brez obveznosti, le malce večkrat boste morali povabiti kakšnega družinskega člana na kavo ali piknik.

 

Značilnosti:

 • Nespremenljiva obrestna mera za kredite z odplačilno dobo do 20 let, spremenljiva obrestna mera za kredite z odplačilno dobo do 30 let. 
 • Namenjen je fizičnim osebam, strankam banke in tistim, ki to še niste, ki potrebujejo sredstva za financiranje nakupa nepremičnine ali za druge stanovanjske namene.
 • Prosilec je lahko zaposlen ali upokojen državljan Republike Slovenije, kmet ali rezident Republike Slovenije, zaposlen v podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi EU, ki prejema svoje osebne prejemke na DBS ali katerokoli drugo banko ali hranilnico v Republiki Sloveniji.
 • Prosilec ob poteku kredita ne sme biti starejši od 80 let.
 • Poljuben znesek kredita.
 • Možnost 50 % gotovinskega črpanja kredita.
 • Najvišnja možna odplačilna doba do 30 let.
 • Preprosto mesečno plačevanje obveznosti prek trajnika ali upravno izplačilne prepovedi.
 • Zavarovanje stanovanjskega kredita z zavarovanjem pri zavarovalnici ali s hipoteko.
 • Stanovanjski kredit lahko porabite za različne namene. 

Potrebni dokumenti:

 • izpolnjena prošnja za odobritev kredita,
 • izpolnjeno potrdilo izplačevalca plač, če ste zaposleni,
 • zadnjih 12 plačilnih list (original ali potrjena fotokopija) ali zadnji odrezek od pokojnine,
 • izpolnjena upravna izplačilna prepoved,
 • izpolnjena odstopna izjava,
 • izpolnjena vloga za posredovanje podatkov,
 • kupoprodajna pogodba, predračuni oz. druga dokazila o namenski porabi kredita,
 • potrdilo o lastništvu nepremičnine, če gre za zastavo nepremičnine in cenitev nepremičnine, ki mora biti opravljena po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti oz. jo mora opraviti cenilec z licenco SIR, ki ga ima banka na seznamu primernih cenilcev ter ne sme biti starejša od šestih mesecev,
 • davčna številka,
 • veljavni osebni dokument kreditojemalca in porokov (potni list ali osebna izkaznica).

 

Dobro je vedeti: 

V spodnjem dokumentu lahko preverite splošne informacije o kreditni pogodbi za nepremičnino.

Želite si dom, ne kredita

Pot do vašega doma

1. korak
Informativni izračun
2. korak
Obisk banke
3. korak
Podajanje informacije s strani banke
4. korak
Odobritev kredita
5. korak
Plačilo are
6. korak
Podpis kreditne pogodbe
7. korak
Izplačilo kredita
8. korak
Pridobitev ključev

Želite si dom, ne kredita

Pot do vašega doma

Za kakšno obdobje naj vzamem kredit?

Krajše obdobje najema kredita pomeni manjši znesek, ki ga preplačate. Vendar pa je potrebno biti tudi na pozoren, kolikšen mesečni obrok si lahko privoščite, da ne obremenjuje vašega mesečnega proračuna. Včasih je bolje, da se odločite za daljše obdobje z manjšimi obroki in hkrati še nekaj malega prihranite vsak mesec.

Pri fiksni obrestni meri je mesečni obrok malenkost višji kot pri spremenljivi, vendar zagotavlja stabilnost, saje obrok ostaja ves čas enak. Je pa tudi dejstvo, da lahko kredit s fiksno obrestno mero najamete samo do 10 let.

Spremenljiva obrestna mera je za vas, če imate višje mesečne prilive in si morda lahko privoščite nekaj več tveganja. Na koncu lahko plačate več ali manj, kar je odvisno od gibanja Euriborja, pribitek pa ostaja ves čas fiksen. Kredit s spremenljivo obrestno mero vam omogoča odplačevanje do 30 let.

S kombinacijo stanovanjskega in potrošniškega kredita je mogoče dobiti tudi do 100 % financiranje vašega novega doma. Pri banki se tudi pozanimajte, v kolikšnem delu vam lahko izplača stanovanjski kredit v gotovini.

Pri izračunu končnega zneska kredita imejte v mislih tudi ostale stroške, ki pridejo z nakupom stanovanja ali hiše - prenova ali nova oprema. Priporočamo, da si vnaprej izdelati celotno kalkulacijo in vpoštevajte tudi nekaj rezerve za nepričakovane stroške.

Vam lahko na pomoč priskočijo tudi domači ali prijatelji? Njihova pomoč je običajno brezplačna in skoraj brez obveznosti, le malce večkrat jih boste morali povabiti na kavo ali piknik.

Če potrebujete manj kot 30.000 EUR kredita, ga lahko zavarujete pri zavarovalnici.

V primeru višjega zneska je kredit potrebno zavarovati s hipoteko (z zastavo nepremičnin) ali dvema kreditno sposobnima porokoma.

Ker je življenje nepredvidljivo, razmislite tudi o življenjskem zavarovanju, ki ob nepričakovanih situacijah poskrbi za finančno varnost bližnjih. Sklenete ga lahko tudi pri nas.

Stanovanjski kredit ni primeren samo za nakup ali gradnjo vašega novega doma. Stanovanjski kredit je namenski kredit za:

 • nakup, gradnjo ali prenovo stanovanjskih nepremičnin,
 • izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi,
 • poplačilo stanovanjskega kredita,
 • komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij,
 • pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin,
 • za druge namene, ki povečujejo vrednost nepremičnine.

Za kakšno obdobje naj vzamem kredit?

Krajše obdobje najema kredita pomeni manjši znesek, ki ga preplačate. Vendar pa je potrebno biti tudi na pozoren, kolikšen mesečni obrok si lahko privoščite, da ne obremenjuje vašega mesečnega proračuna. Včasih je bolje, da se odločite za daljše obdobje z manjšimi obroki in hkrati še nekaj malega prihranite vsak mesec.

 

Katero obrestno mero naj vzamem?

Pri fiksni obrestni meri je mesečni obrok malenkost višji kot pri spremenljivi, vendar zagotavlja stabilnost, saj obrok ostaja ves čas enak. Je pa tudi dejstvo, da lahko kredit s fiksno obrestno mero najamete samo do 20 let.

Spremenljiva obrestna mera je za vas, če imate višje mesečne prilive in si morda lahko privoščite nekaj več tveganja. Na koncu lahko plačate več ali manj, kar je odvisno od gibanja Euriborja, pribitek pa ostaja ves čas fiksen. Kredit s spremenljivo obrestno mero vam omogoča odplačevanje do 30 let.

Za kaj vse je primeren stanovanjski kredit?

Stanovanjski kredit ni primeren samo za nakup ali gradnjo vašega novega doma. Stanovanjski kredit je namenski kredit za:

 • nakup, gradnjo ali prenovo stanovanjskih nepremičnin,
 • izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi,
 • poplačilo stanovanjskega kredita,
 • komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij,
 • pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin,
 • za druge namene, ki povečujejo vrednost nepremičnine.

 

Ugodnosti - dodatno znižanje obrestne mere

Obrestna mera se lahko zniža in sicer:

 • za dobe do 10 let se lahko nominala obrestna mera zniža za največ 0,35 o.t.
 • za dobe do 20 let se lahko nominala obrestna mera zniža za največ 0,25 o.t.
 • za vse dobe se lahko pribitek k 6 mesečnemu Euribor zniža za največ 0,45 o.t.

 

Pogoj za znižanja nominalnih obrestnih mer oz. pribitka k 6 mesečnemu Euribor je sklenitev dodatnih produktov in sicer:

 • za 0,05 o.t. za vsak na kreditojemalčevo priporočilo odprt nov TRR, na katerega prihajajo redni mesečni prilivi,
 • za 0,05 o.t. s  sklenitvijo premoženjskega zavarovanja preko DBS,
 • za 0,05 o.t. s sklenitvijo življenjskega zavarovanja preko DBS,
 • za 0,05 o.t. s sklenitvijo varčevalnega paketa Generali Investments preko DBS (velja le paket Moj izbor v višini minimalno 50 EUR mesečno),
 • za 0,30 o.t. za imetnike DBS zlatega računa...

Možnosti za vsakogar

Preden se odločite za nakup novega doma premislite:

Koliko kredita zares potrebujem?

S kombinacijo stanovanjskega in potrošniškega kredita je mogoče dobiti tudi do 100 % financiranje vašega novega doma. Pri banki se tudi pozanimajte, v kolikšnem delu vam lahko izplača stanovanjski kredit v gotovini.

Pri izračunu končnega zneska kredita imejte v mislih tudi ostale stroške, ki pridejo z nakupom stanovanja ali hiše - prenova ali nova oprema. Priporočamo, da si vnaprej izdelati celotno kalkulacijo in vpoštevajte tudi nekaj rezerve za nepričakovane stroške.

Vam lahko na pomoč priskočijo tudi domači ali prijatelji? Njihova pomoč je običajno brezplačna in skoraj brez obveznosti, le malce večkrat jih boste morali povabiti na kavo ali piknik.

 

Kako zavarovati kredit?

Če potrebujete manj kot 30.000 EUR kredita, ga lahko zavarujete pri zavarovalnici.

V primeru višjega zneska je kredit potrebno zavarovati s hipoteko (z zastavo nepremičnin) ali dvema kreditno sposobnima porokoma.

Ker je življenje nepredvidljivo, razmislite tudi o življenjskem zavarovanju, ki ob nepričakovanih situacijah poskrbi za finančno varnost bližnjih. Sklenete ga lahko tudi pri nas.

Zavarovanje kredita glede na znesek:

Lorem ipsum

Zapolnite finančno praznino, ki vas loči od doma vaših sanj

Strokovni svetovalci v Deželni banki Slovenije vas bomo vodili od vaše prve misli o novem domu pa vse dokler ne bodo ključi v vaših rokah.

Naročite se na pogovor s svetovalcem
Veseli smo, ker ste zadovoljni z nami.

Zadovoljen sem tako s ponudbo kot z referentkami v enoti.

Janez, 55 let

Deželna banka je za pohvaliti, saj je na delovnem mestu gospa zelo prijazna in spostljiva do strank.

Vesna, 56 let
Že imate idejo o notranji opremi?

Z dodatnim potrošniškim kreditom lahko financirate opremo za svoj novi dom.

Preverite ponudbo potrošniških kreditov

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.

Dostopnost spletiščaCTRL + U

Ponastavi

Bližnjice s tipkovnico

Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
Esc Zapre pojavno okno / meni
Tab Premakne fokus na naslednji element
Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
Enter Potrdi/klikne fokusiran element
Preslednica Označi/odznači potrditveno polje