Pokaži / skrij meni

Odgovorno upravljanje

Poštenost, transparentnost, strokovnost in odgovornost so temeljna načela učinkovitega in skrbnega upravljanja banke.

Za doseganje dolgoročne uspešnosti banke so ključnega pomena ne le porazdelitev pristojnosti in odgovornosti med organi vodenja in nadzora in drugimi deležniki (npr. lastniki, strankami, nadzornimi organi) ter odnosi med njimi, ampak tudi drugi dejavniki, kot so odgovornost banke do okoljevarstvenih in družbenih interesov skupnosti, v kateri banka posluje. Zato v Deželni banki Slovenije delujemo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, načeli dobre prakse korporativnega upravljanja ter najvišjimi standardi poslovne etike.

Učinkovit in pregleden sistem upravljanja zmanjšuje tveganja, ki jim je banka izpostavljena, vsem zaposlenim zagotavlja varnost in perspektivnost ter prispeva h gradnji zaupanja v delovanje Deželne banke Slovenije in njenega ugleda.

Politika upravljanja

Politika prejemkov 

Politika izbora