Pokaži / skrij meni

Zaposlitev

Objavljena prosta delovna mesta v DBS.

Aktualne objave


VODJA POSLOVALNICE (m/ž) v PE Podravje (poslovalnica Maribor)

Vaše delo bo obsegalo:

 • organiziranje, razvijanje, vodenje, planiranje in usklajevanje aktivnosti in dela v poslovalnici,
 • izvajanje aktivnosti za dosego plana poslovalnice,
 • aktivno trženje bančnih in nebančnih produktov in storitev ter sklepanje pogodb,
 • aktivno vodenje izterjave zapadlih in neplačanih terjatev,
 • opravljanje najzahtevnejših nalog v poslovalnici,
 • skrb za pretok informacij in sprejemanje ukrepov za uspešno in učinkovito izvajanje delovnih procesov,
 • pripravljanje evidenc ter potrebnih poročil,
 • reševanje reklamacij v skladu z internimi akti in standardi banke,
 • odgovornost za izvajanje, kontroliranje, ukrepanje in poročanje v skldu s Sistemom upravljanj z operativnim tveganjem v DBS d.d.,
 • zagotavljanje, spremljanje in izvajanje postopkov in ukrepov za obvladovanje tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranja terorizma,
 • spremljanje predpisov in zakonodaje s področja dela in njihova implementacija,
 • nadzor in kontrola delovnih procesov ter predlaganje sprememb in izboljšav,
 • skrb za razvoj in usposabljanje zaposlenih v poslovalnici ter nadzor oziroma spremljanje njihove uspešnosti in učinkovitosti,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Dodatna znanja, izkušnje in kompetence:

 • visokošolska strokovna izobrazba ekonomske ali splošne smeri (1. bolonjska),
 • 4 leta delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike,
 • poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ,
 • poznavanje bančnih produktov,
 • zaželjeno je dovoljenje za posredovanje poslov zavarovalnega zastopanja,
 • prodajne, pogajalske in komunikacijske veščine,
 • izkušnje iz organizacije dela in vodenja sodelavcev.

 

Osebnostne lastnosti:

 • iniciativnost,
 • organizacijske sposobnosti,
 • vodstvene sposobnosti,
 • pogajalske sposobnosti,
 • osebna integriteta.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
 • dinamično delo v varnem in stabilnem delovnem okolju,
 • delo bo potekalo v poslovalnici v Mariboru.

  

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev. 

Vse prijave bomo obravnavali zaupno.

 

Datum objave: 21. 7. 2020


Pošljite prijavo

RAZVOJNIK PROGRAMSKIH REŠITEV (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • načrtovanje in izdelava aplikativnih rešitev za podporo poslovanju,
 • svetovanje pri izdelavi podatkovnega modela, projektnih predlogov, organizacijskih sprememb razvoja, tehničnih in tehnoloških rešitev za pripravo aplikativnih rešitev,
 • izdelava vsebinske in tehnične dokumentacije, ki se nanaša na aplikativne programske rešitve,
 • opravljanje zahtevnih del iz določenega področja,
 • sodelovanje z zunanjimi dobavitelji aplikativne programske opreme,
 • sodelovanje in skrb za ažurnost internih aktov ter pravilnikov, ki se nanašajo na področja dela,
 • sodelovanje pri razvoju podatkovnega skladišča,
 • sodelovanje z varnostnim inženirjem,
 • sodelovanje pri poučevanju uporabnikov in izdelava uporabniške ter tehnične dokumentacije,
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja dela ter njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Dodatna znanja, izkušnje in kompetence:

 • visokošolska strokovna izobrazba tehnične smeri (1. bolonjska),
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike,
 • obvladovanje tehnologij in orodij za področje dela,
 • specifična znanja na področju varovanja informacijskih sistemov,
 • obvladovanje in razumevanje IT procesov,
 • poznavanje operacijskih sistemov, programskih jezikov in orodij, sistema za upravljanje z bazami podatkov in metod za razvoj aplikacij,
 • željeno specialistično poznavanje programskih jezikov Oracle PS/SQL, Forms in Reports,
 • željeno poznavanje projektnega načina dela.

 

Osebnostne lastnosti:

 • natančnost,
 • iniciativnost,
 • inovativnost,
 • samostojnost,
 • sistematičnost,
 • sposobnost za delo v skupini.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
 • dinamično delo v varnem in stabilnem delovnem okolju,
 • pridobivanje bančnih izkušenj,
 • delo bo potekalo na sedežu banke v Ljubljani.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«.

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Vse prijave bomo obravnavali zaupno.


Pošljite prijavo