Pokaži / skrij meni

Zaposlitev

Objavljena prosta delovna mesta v DBS.

Aktualne objave


VODJA ODDELKA RAČUNOVODSTVA (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • organiziranje, razvijanje, vodenje, planiranje in  usklajevanje aktivnosti in dela v oddelku,
 • izvajanje, spremljanje izvajanja in preverjanje izvrševanja nalog,
 • pristojnosti, naloge in odgovornosti vodje oddelka organizacijske enote so v skladu z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o organizaciji Deželne banke Slovenije d.d.,
 • odgovornost za izvajanje, kontroliranje, ukrepanje in poročanje v skladu s Sistemom upravljanj z operativnim tveganjem v DBS d. d.,
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja dela ter skrb za posodabljanje in implementacijo internih aktov,
 • nadzor in kontrola delovnih procesov ter predlaganje sprememb in izboljšav,
 • sodelovanje pri razvoju in usposabljanju zaposlenih v oddelku ter pri nadzoru oziroma spremljanju njihove uspešnosti in učinkovitosti,
 • sodelovanje z zunanjimi partnerji in drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Dodatna znanja, izkušnje in kompetence:

 • visokošolska izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri (UNI, 2. bolonjska),
 • 4 leta delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike (MS Office, itd.),
 • znanja s področja, ki jih zahteva delovno mesto,
 • poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ ter zakonodaje s področja računovodstva,
 • izkušnje pri organizacije dela in vodenju sodelavcev,
 • zaželjena bančna praksa na področju računovodstva.

 

Osebnostne lastnosti:

 • iniciativnost,
 • organizacijske sposobnosti,
 • vodstvene sposobnosti,
 • sposobnost za delo v skupini,
 • obvladovanje stresnih situacij.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
 • dinamično delo v varnem in stabilnem delovnem okolju,
 • delo bo potekalo na centrali banke v Ljubljani.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 16. 10. 2020


Pošljite prijavo

BANČNI SVETOVALEC (m/ž) v PE Osrednja Slovenija 3 prosta delovna mesta

Vaše delo bo obsegalo:

 • aktivno izvajanje trženja in prodaje,
 • izvajanje aktivnosti za doseganje osebnega plana in plana poslovalnice,
 • iskanje poslovnih priložnosti na tržišču ter pridobivanje t.i. mehkih subjektivnih podatkov o strankah,
 • proaktivno iskanje in aktiviranje novih komitentov,
 • svetovanje zahtevnejšim strankam,
 • aktivno izvajanje skrbništva komitentov ter pregledovanje in analiziranje njihovih finančnih podatkov,
 • zbiranje denarnih sredstev,
 • sprejemanje vlog za kredite in limite,
 • priprava predlogov za odobritev naložbenih poslov, ustreznih zavarovanj ter ostalih dokumentov, in posredovanje različne dokumentacije strankam,
 • spremljanje namenske porabe posojil,
 • spremljanje izpolnjevanja pogodbenih zavez,
 • spremljanje kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov povečanega kreditnega tveganja v zvezi s posameznimi dolžniki (ews),
 • opravljanje plačilnega prometa,
 • arhiviranje dokumentacije ter skrb za urejenost dosjejev in kreditnih map,
 • nadzorovanje zapadlosti terjatev, zavarovanj, z opominjevalnimi postopki ter skrb za njihovo izterjavo,
 • pripravljanje raznih evidenc in potrebnih poročil,
 • zagotavljanje, spremljanje in izvajanje postopkov in ukrepov za obvladovanje tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranja terorizma,
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja dela in njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike (MS Office, ipd.),
 • vozniški izpit B-kategorije,
 • poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ,
 • komunikacijske, prodajne in pogajalske veščine,
 • usmerjenost k strankam, iniciativnost, samostojnost, komunikativnost, prodornost, pogajalske sposobnosti.

 

Nudimo:

 • delo za določen čas enega leta s šestmesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • delovna mesta so prosta v poslovalnici Ljubljana, Vrhnika in Barje.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 9. 10. 2020


Pošljite prijavo

SVETOVALEC ZA PREBIVALSTVO (m/ž) v PE Osrednja Slovenija (poslovalnica Vrhnika) 2 prosta delovna mesta

Vaše delo bo obsegalo:

 • aktivno izvajanje trženja in prodaje prebivalstvu,
 • izvajanje aktivnosti za doseganje osebnega plana in plana poslovalnice,
 • aktivno izvajanje skrbnišktva komitentov,
 • pridobivanje t.i. mehkih subjektivnih podatkov o strankah,
 • zbiranje denarnih sredstev prebivalstva,
 • sprejemanje vlog za kredite in limite prebivalstvu,
 • izvajanje poslov plačilnega prometa,
 • opravljanje blagajniškega in menjalniškega poslovanja,
 • skrbništvo nad bankomati in dnevno nočnimi trezorji,
 • arhiviranje dokumentacije ter skrb za urejenost dosjejev in kreditnih map,
 • nadzorovanje zapadlosti terjatev, zavarovanj, z opominjevalnimi postopki ter skrb za njihovo izterjavo,
 • pripravljanje raznih evidenc in potrebnih poročil,
 • zagotavljanje, spremljanje in izvajanje postopkov in ukrepov za obvladovanje tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranja terorizma,
 • spremljanje predpisov in zakonodaje s področja dela in njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike (MS Office, ipd.),
 • vozniški izpit B-kategorije,
 • zaželjeno poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ,
 • komunikacijske, prodajne in pogajalske veščine,
 • usmerjenost k strankam, proaktivnost, komunikativnost, samostojnost, natančnost, urejenost, poštenost, iniciativnost, vztrajnost in odpornost na stres.

 

Nudimo:

 • delo za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 9. 10. 2020


Pošljite prijavo