Pokaži / skrij meni

Zaposlitev

Objavljena prosta delovna mesta v DBS.

Aktualne objave


SAMOSTOJNI REVIZOR (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • pripravljanje in spremljanje izvajanja operativnih načrtov revidiranja,
 • opravljanje rednih ali izrednih revizijskih pregledov na vseh področjih poslovanja banke,
 • svetovanje na vseh organizacijskih nivojih banke,
 • poročanje o revizijskih ugotovitvah, sestavljanje in spremljanje revizijskih priporočil in izdelava revizijskih poročil,
 • razvijanje standardov, metod in tehnik za revizijo,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • druge naloge po navodilih nadrejenega.

 

Znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 4 – 5 let delovnih izkušenj iz bančništva in revidiranja,
 • izkušnje s področja bančništva ali sorodnih finančnih institucij,
 • izkušnje s področja notranjega revidiranja oz. poznavanje metodike notranjega revidiranja ali,
 • izkušnje s področja zunanjega revidiranja bank,
 • znanje angleškega jezika,
 • poznavanje metod in standardov revidiranja,
 • dobro poznavanje bančne zakonodaje,
 • zaželena licenca preizkušenega notranjega revizorja ali drugi sorodni nazivi,
 • zmožnost kritičnega in analitičnega razmišljanja,
 • taktnost, strpnost, metodičnost, sistematičnost, natančnost,
 • zmožnost presojanja in celovitega videnja problemov.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • delo bo potekalo v Službi notranje revizije, na centrali banke v Ljubljani.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji življenjepisa in motivacijskega pisma na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve delovnih mest. Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 7. 10. 2019


Pošljite prijavo

RAZVOJNIK PROGRAMSKIH REŠITEV (m/ž) - 3 prosta delovna mesta

Vaše delo bo obsegalo:

 • načrtovanje in izdelava aplikativnih rešitev za podporo poslovanju,
 • svetovanje pri izdelavi podatkovnega modela, projektnih predlogov, organizacijskih sprememb razvoja, tehničnih in tehnoloških rešitev za pripravo aplikativnih rešitev,
 • izdelava vsebinske in tehnične dokumentacije, ki se nanaša na aplikativne programske rešitve,
 • opravljanje zahtevnih del iz določenega področja,
 • sodelovanje z zunanjimi dobavitelji aplikativne programske opreme,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih,
 • sodelovanje in skrb za ažurnost internih aktov ter pravilnikov, ki se nanašajo na področja dela,
 • sodelovanje pri razvoju podatkovnega skladišča,
 • sodelovanje z varnostnim inženirjem,
 • sodelovanje pri poučevanju uporabnikov in izdelava uporabniške ter tehnične dokumentacije.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika,
 • poznavanje programskega jezika Oracle PL/SQL,
 • poznavanje programskih orodij Forms in Reports,
 • poznavanje operacijskih sistemov,
 • poznavanje sistema za upravljanje z bazami podatkov,
 • poznavanje osnovnih programskih paketov za končne uporabnike,
 • poznavanje osnov bančnega poslovanja,
 • uporaba standardnih orodij za osebni računalnik,
 • sposobnost organizacije, samostojnega in timskega ter projektnega dela,
 • sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • delo bo potekalo na sedežu banke v Ljubljani.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj obvezno vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve delovnih mest. Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 6. 9. 2019


Pošljite prijavo

VODJA RAČUNOVODSTVA (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • vodenje, organiziranje, planiranje, načrtovanje, usklajevanje, usmerjanje in informiranje v oddelku,
 • opravljanje najzahtevnejših nalog v oddelku,
 • nadzor in kontrola delovnih procesov ter predlaganje sprememb in izboljšav,
 • spremljanje izvajanja in preverjanje izvrševanja nalog,
 • vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • odgovornost za izvajanje, kontroliranje, ukrepanje in poročanje v skladu s Sistemom upravljanj z operativnim tveganjem v DBS d.d.,
 • skrb za usposabljanje in razvoj podrejenih,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • druge naloge po navodilih nadrejenega.

 

Znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri,
 • minimalno 5 let delovnih izkušenj,
 • znanje vsaj enega tujega jezika,
 • poznavanje zakonskih predpisov s področja delovnih nalog,
 • zaželjena bančna praksa na področju računovodstva,
 • poznavanje MSRP,
 • poznavanje tehnik vodenja, motiviranja, komuniciranja in reševanja konfliktov,
 • vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • zmožnost kritičnega in analitičnega razmišljanja,
 • samostojnost, odločnost in prodornost,
 • zmožnost presojanja in celovitega videnja problemov.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • delo bo potekalo na centrali banke v Ljubljani.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«.

 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Vse prijave bomo obravnavali zaupno.

 

Datum objave: 10. 7. 2019


Pošljite prijavo