Pokaži / skrij meni

Zaposlitev

Objavljena prosta delovna mesta v DBS.

Aktualne objave


RAZVOJNIK PROGRAMSKIH REŠITEV (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • načrtovanje in izdelava aplikativnih rešitev za podporo poslovanju,
 • svetovanje pri izdelavi podatkovnega modela, projektnih predlogov, organizacijskih sprememb razvoja, tehničnih in tehnoloških rešitev za pripravo aplikativnih rešitev,
 • izdelava vsebinske in tehnične dokumentacije, ki se nanaša na aplikativne programske rešitve,
 • opravljanje zahtevnih del iz določenega področja,
 • sodelovanje z zunanjimi dobavitelji aplikativne programske opreme,
 • sodelovanje in skrb za ažurnost internih aktov ter pravilnikov, ki se nanašajo na področja dela,
 • sodelovanje pri razvoju podatkovnega skladišča,
 • sodelovanje z varnostnim inženirjem,
 • sodelovanje pri poučevanju uporabnikov in izdelava uporabniške ter tehnične dokumentacije,
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja dela ter njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Dodatna znanja, izkušnje in kompetence:

 • visokošolska strokovna izobrazba tehnične smeri (1. bolonjska),
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike,
 • obvladovanje tehnologij in orodij za področje dela,
 • specifična znanja na področju varovanja informacijskih sistemov,
 • obvladovanje in razumevanje IT procesov,
 • poznavanje operacijskih sistemov, programskih jezikov in orodij, sistema za upravljanje z bazami podatkov in metod za razvoj aplikacij,
 • želeno specialistično poznavanje programskih jezikov Oracle PS/SQL, Forms in Reports,
 • želeno poznavanje projektnega načina dela.

 

Osebnostne lastnosti:

 • iniciativnost,
 • inovativnost,
 • samostojnost,
 • sistematičnost,
 • sposobnost za delo v skupini.

 

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
 • dinamično delo v varnem in stabilnem delovnem okolju,
 • pridobivanje bančnih izkušenj,
 • delo bo potekalo na sedežu banke v Ljubljani.

 

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev. 

Prijave bomo sprejemali do vključno 18. 2. 2021 oz. do  zasedbe delovnega mesta. Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 19. 1. 2021


Pošljite prijavo

SVETOVALEC ZA PREBIVALSTVO (m/ž) v PE Osrednja Slovenija (poslovalnica Škofja Loka)

Vaše delo bo obsegalo:

 • aktivno izvajanje trženja in prodaje prebivalstvu,
 • izvajanje aktivnosti za doseganje osebnega plana in plana poslovalnice,
 • aktivno izvajanje skrbništva komitentov,
 • pridobivanje t.i. mehkih subjektivnih podatkov o strankah,
 • zbiranje denarnih sredstev prebivalstva,
 • sprejemanje vlog za kredite in limite prebivalstvu,
 • izvajanje poslov plačilnega prometa,
 • opravljanje blagajniškega in menjalniškega poslovanja,
 • skrbništvo nad bankomati in dnevno nočnimi trezorji,
 • arhiviranje dokumentacije ter skrb za urejenost dosjejev in kreditnih map,
 • nadzorovanje zapadlosti terjatev, zavarovanj, z opominjevalnimi postopki ter skrb za njihovo izterjavo,
 • pripravljanje raznih evidenc in potrebnih poročil,
 • zagotavljanje, spremljanje in izvajanje postopkov in ukrepov za obvladovanje tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranja terorizma,
 • spremljanje predpisov in zakonodaje s področja dela in njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike (MS Office, ipd.),
 • vozniški izpit B-kategorije,
 • zaželeno poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ,
 • zaželeno poznavanje bančnih produktov,
 • prodajne, pogajalske in komunikacijske veščine.

 

Osebnostne lastnosti:

 • samostojnost, komunikativnost, prodornost, natančnost, osebna integriteta.

 

Nudimo:

 • delo za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev. 

Prijave bomo sprejemali do vključno 18. 2. 2021 oz. do  zasedbe delovnega mesta. Vse prijave bomo obravnavali zaupno.

Datum objave: 19. 1. 2021


Pošljite prijavo

BANČNI SVETOVALEC (m/ž) v PE Osrednja Slovenija 2 prosti delovni mesti (poslovalnici Vrhnika in Barje)

Vaše delo bo obsegalo:

 • aktivno izvajanje trženja in prodaje,
 • izvajanje aktivnosti za doseganje osebnega plana in plana poslovalnice,
 • iskanje poslovnih priložnosti na tržišču ter pridobivanje t.i. mehkih subjektivnih podatkov o strankah,
 • proaktivno iskanje in aktiviranje novih komitentov,
 • svetovanje zahtevnejšim strankam,
 • aktivno izvajanje skrbništva komitentov ter pregledovanje in analiziranje njihovih finančnih podatkov,
 • zbiranje denarnih sredstev,
 • sprejemanje vlog za kredite in limite,
 • priprava predlogov za odobritev naložbenih poslov, ustreznih zavarovanj ter ostalih dokumentov, in posredovanje različne dokumentacije strankam,
 • spremljanje namenske porabe posojil,
 • spremljanje izpolnjevanja pogodbenih zavez,
 • spremljanje kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov povečanega kreditnega tveganja v zvezi s posameznimi dolžniki (ews),
 • opravljanje plačilnega prometa,
 • arhiviranje dokumentacije ter skrb za urejenost dosjejev in kreditnih map,
 • nadzorovanje zapadlosti terjatev, zavarovanj, z opominjevalnimi postopki ter skrb za njihovo izterjavo,
 • pripravljanje raznih evidenc in potrebnih poročil,
 • zagotavljanje, spremljanje in izvajanje postopkov in ukrepov za obvladovanje tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranja terorizma,
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja dela in njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj višja izobrazba (VI./1) ekonomske ali podobne smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike (MS Office, ipd.),
 • vozniški izpit B-kategorije,
 • poznavanje bančnih produktov,
 • zaželeno poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ,
 • prednost imajo kandidati, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja,
 • prodajne, pogajalske in komunikacijske veščine.

 

Osebnostne lastnosti:

 • iniciativnost, samostojnost, komunikativnost, prodornost, pogajalske sposobnosti.

 

Nudimo:

 • delo za določen čas enega leta s šestmesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev. 

Prijave bomo sprejemali do vključno 12. 2. 2021 oz. do  zasedbe delovnega mesta. Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 13. 1. 2021


Pošljite prijavo

SVETOVALEC ZA PREBIVALSTVO (m/ž) v PE Osrednja Slovenija (poslovalnica Vrhnika)

Vaše delo bo obsegalo:

 • aktivno izvajanje trženja in prodaje prebivalstvu,
 • izvajanje aktivnosti za doseganje osebnega plana in plana poslovalnice,
 • aktivno izvajanje skrbnišktva komitentov,
 • pridobivanje t.i. mehkih subjektivnih podatkov o strankah,
 • zbiranje denarnih sredstev prebivalstva,
 • sprejemanje vlog za kredite in limite prebivalstvu,
 • izvajanje poslov plačilnega prometa,
 • opravljanje blagajniškega in menjalniškega poslovanja,
 • skrbništvo nad bankomati in dnevno nočnimi trezorji,
 • arhiviranje dokumentacije ter skrb za urejenost dosjejev in kreditnih map,
 • nadzorovanje zapadlosti terjatev, zavarovanj, z opominjevalnimi postopki ter skrb za njihovo izterjavo,
 • pripravljanje raznih evidenc in potrebnih poročil,
 • zagotavljanje, spremljanje in izvajanje postopkov in ukrepov za obvladovanje tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranja terorizma,
 • spremljanje predpisov in zakonodaje s področja dela in njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike (MS Office, ipd.),
 • vozniški izpit B-kategorije,
 • zaželeno poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ,
 • zaželeno poznavanje bančnih produktov,
 • prodajne, pogajalske in komunikacijske veščine.

 

Osebnostne lastnosti:

 • samostojnost, komunikativnost, prodornost, natančnost, osebna integriteta.

 

Nudimo:

 • delo za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Prijave bomo sprejemali do vključno 12. 2. 2021 oz. do  zasedbe delovnega mesta. Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 13. 1. 2021


Pošljite prijavo

REVIZOR (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • pripravljanje in spremljanje izvajanja operativnih načrtov revidiranja,
 • opravljanje rednih ali izrednih revizijskih pregledov na vseh področjih poslovanja banke,
 • poročanje o revizijskih ugotovitvah, sestavljanje in spremljanje revizijskih priporočil in izdelava revizijskih poročil,
 • sodelovanje pri razvijanju standardov, metod in tehnik za revizijo,
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja dela ter njihova implementacija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • spremljanje predpisov s področja dela in njihova implementacija,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Dodatna znanja, izkušnje in kompetence:

 • visokošolska izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri (UNI, 2. bolonjska),
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika za strokovne namene,
 • znanja s področja računalništva in informatike (MS Office s poudarkom na MS Excel, itd.),
 • znanja s področja, ki jih zahteva delovno mesto, predvsem poznavanje metod in standardov notranjega revidiranja,
 • poznavanje aktualnih predpisov s področja bančništva in financ,
 • zaželene so izkušnje z delom v notranji reviziji banke ali sorodnih organizacijah oz. v zunanjih ustanovah, ki revidirajo banke.

 

Osebnostne lastnosti:

 • sposobnost reševanja problemov in obvladovanja konfliktov,
 • osebna integriteta,
 • neodvisnost,
 • samostojnost,
 • natančnost,
 • vztrajnost.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
 • dinamično delo v varnem in stabilnem delovnem okolju,
 • delo bo potekalo na centrali banke v Ljubljani, občasno tudi v dislociranih poslovnih enotah banke.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev. 

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 5. 1. 2021


Pošljite prijavo