Pokaži / skrij meni

Zaposlitev

Objavljena prosta delovna mesta v DBS.

Aktualne objave


SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA GOSPODARSKE DRUŽBE (m/ž) v PE Primorska (poslovalnica Koper)

Vaše delo bo obsegalo:

 • proaktivno iskanje in aktiviranje novih komitentov,
 • skrb za obstoječe komitente,
 • aktivno trženje in sklepanje pogodb bančnih in nebančnih produktov in storitev,
 • pregledovanje in analiziranje finančnih podatkov komitentov,
 • iskanje poslovnih priložnosti na tržišču,
 • pripravljanje finančnih analiz, predlogov ter ustreznih zavarovanj za kreditni odbor,
 • reševanje reklamacij in iskanje ustreznih rešitev za komitenta,
 • nadzorovanje zapadlosti terjatev in zavarovanj z opominjevalnimi postopki ter skrb za njihovo izterjavo,
 • izvajanje procesov in nalog v skladu z internimi navodili in pooblastili,
 • sodelovanje in komuniciranje z vsemi OE ter zunanjimi institucijami,
 • opravljanje drugih sorodnih del in aktivnosti po nalogu nadrejenih.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • VII. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj (zaželeno 2 leti v bančništvu),
 • znanje angleškega jezika,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • vozniški izpit B-kategorije,
 • znanja iz razumevanja bilančnih podatkov družb in ekonomike poslovanja,
 • veselje do dela s strankami,
 • prodajne in pogajalske veščine,
 • komunikativnost, natančnost, proaktivnost, vztrajnost, samostojnost, poštenost, zanesljivost,…

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«.

 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 19. 2. 2020


Pošljite prijavo

NAMESTNIK POOBLAŠČENCA ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • vzdrževanje in razvoj sistema za PPD in financiranja terorizma ter skrb za njegovo delovanje in razvoj,
 • spremljanje in koordiniranje dejavnosti,
 • priprava internih aktov za prevzemanje in upravljanje s tveganji,
 • sodelovanje pri vzpostavitvi in razvijanju informacijske podpore,
 • skrb za pravilno in pravočasno sporočanje podatkov uradu v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
 • spremljanje novih tehnik in trendov,
 • skrb za izobraževanje in usposabljanje delavcev banke,
 • svetovanje in strokovna pomoč delavcem banke,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • nadomeščanje poročanja o tveganjih neskladnosti, stanju na področju doseganja skladnosti in etike ter rezultatih ukrepov.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • visokošolska izobrazba ekonomske ali splošne smeri (UNI, 2. bolonjska),
 • 2 – 4 leta delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika,
 • ustrezna strokovna znanja,
 • uporaba standardnih orodij za osebni računalnik,
 • dobro pisno in ustno izražanje, organizacijske sposobnosti, sposobnost samostojnega, timskega ter projektnega dela, samoiniciativnost, zmožnost presojanja in celovitega videnja problemov.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • delo bo potekalo na sedežu banke v Ljubljani.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«.

 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

 

Vse prijave bomo obravnavali zaupno.

 

Datum objave: 6. 2. 2020


Pošljite prijavo

VARNOSTNI INŽENIR ZA INFORMACIJSKO VARNOST (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • izvajanje varnostnega programa banke (stalnega načrtovanja, izvajanja izboljšav, nadzora varnostnega stanja in poročanja o varnostnem stanju upravi banke),
 • spremljanje razvoja področja informacijske varnosti banke,
 • priprava strokovnih podlag in oblikovanje varnostne politike banke,
 • izgradnja integralnega varnostnega sistema banke,
 • priprava varnostnih analiz ter posodabljanje in strokovno vodenje varnostnega sistema banke,
 • zagotavljanje informacijske varnosti v skladu z varnostno politiko banke,
 • spremljanje razvoja informacijske tehnologije in tehnologije bančnega poslovanja ter zahtev okolja za zagotavljanje informacijske varnosti,
 • sodelovanje pri uvedbi novih storitev in produktov z vidika informacijske varnosti,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter projektnih in posvetovalnih skupinah v banki ter z združenji in institucijami, ki delujejo na področju razvoja informacijske varnosti,
 • priprava internih aktov (politik, standardov, navodil) za področje informacijske varnosti ter nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • vodenje varnostnega odbora banke in koordiniranje ekipe za odziv in okrevanje,
 • druge naloge po navodilih nadrejenega.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • VII. stopnja izobrazbe s področja varstvoslovja, računalništva oz. informatike
 • minimalno 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika,
 • poznavanje omrežnih protokolov in razumevanje omrežnega prometa ter principov zaščite računalniških sistemov,
 • strokovno znanje s področja informacijske varnosti, tveganj, dobrih praks,
 • poznavanje mednarodnih standardov družine ISO 2700x in drugih sorodnih dobrih praks (ITIL, COBIT, NIST itd.),
 • poznavanje področne zakonodaje (informacijska varnosti, bančništvo, varstvo osebnih podatkov ipd.) in drugih regulatornih zahtev, ki veljajo na območju Republike Slovenije in Evropske Unije,
 • sposobnost samostojnega, timskega ter projektnega dela, sposobnost kritičnega in analitičnega mišljenja ter presojanja.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • delo bo potekalo na sedežu banke v Ljubljani.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev. 

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 6. 2. 2020


Pošljite prijavo

SISTEMSKI INŽENIR III (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

 • inštalacija in vzdrževanje sistemske programske opreme, strojne programske opreme in računalniške komunikacijske opreme, v sodelovanju z dobaviteljem le te,
 • izdelava navodil in priročnikov s področja uporabe sistemske programske opreme, računalniške strojne opreme in računalniške komunikacijske opreme,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo.

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe ustrezne smeri (računalniške ali druge primerljive smeri),
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika,
 • napredna administracija Linux strežniškega okolja,
 • poznavanje vsaj enega okolja virtualizacije (OVM ima prednost),
 • poznavanje Microsoft strežniškega okolja in delo z aktivnim imenikom,
 • uporaba standardnih orodij za osebni računalnik,
 • sposobnost organizacije, samostojnega in timskega ter projektnega dela,
 • sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja.

 

Nudimo:

 • delo za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • varno in stabilno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • delo bo potekalo na sedežu banke v Ljubljani.

 

V primeru, da izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, vas vabimo k oddaji vloge na elektronski naslov zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov Deželna banka Slovenije d.d., Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. 

Vloga naj obvezno vsebuje motivacijsko pismo, življenjepis, dokazila, ki dokazujejo formalno stopnjo pridobljene izobrazbe ter druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 

Datum objave: 5. 11. 2019


Pošljite prijavo