Pokaži / skrij meni

Zaposlitev

Aktualne objave


REVIZOR (m/ž) v Službi notranje revizije

Vaše delo bo obsegalo:

 • pripravljanje in spremljanje izvajanja operativnih načrtov revidiranja,
 • opravljanje rednih ali izrednih revizijskih pregledov na vseh področjih poslovanja banke,
 • poročanje o revizijskih ugotovitvah, sestavljanje in spremljanje revizijskih priporočil in izdelavo revizijskih poročil,
 • razvijanje standardov, metod in tehnik  revidiranja,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter v projektnih in posvetovalnih skupinah,
 • mentorstvo in inštruktorstvo,
 • druge naloge po navodilih nadrejenega.

 

Pričakujemo:

 • najmanj VII. ali VIII. stopnja ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • pridobljena strokovna znanja za opravljanje nalog preizkušenega notranjega revizorja,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • poznavanje zakonodaje in eksternih aktov,
 • poznavanje metod in standardov revidiranja,
 • znanje vsaj enega tujega jezika,
 • vozniški izpit B-kategorije,
 • poznavanje uporabe standardnih orodij za osebni računalnik,
 • sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja,
 • sposobnost taktnosti in strpnosti,
 • metodičnost in sistematičnost,
 • natančnost,
 • sposobnost dobrega pisnega in ustnega izražanja,
 • sposobnost presojanja in celovitega videnja problemov
 • sposobnost komuniciranja s strankami in reševanja konfliktov,
 • sposobnost posredovanja znanj in prenosa informacij.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta in s šestmesečnim poskusnim delom z možnostjo podaljšanja, oz. sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni po objavi razpisa na elektronski naslov: zaposlitev@dbs.si ali po pošti na naslov: Deželna banka Slovenije d. d.,

Služba upravljanja s kadri in organizacije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na razpisano delovno mesto«. Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.


Pošljite prijavo