Objava nasprotnih predlogov k predlogom sklepov 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

14. 09. 2018

Javna objava


Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d. na podlagi določil 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja nasprotni predlog k predlogom sklepov 35. Redne skupščine banke, ki ga je dne 11. 9. 2018 prejela od delničarja ADRIATIC SLOVENICA d. d.

Nasprotni predlog k predlogom sklepov 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. je priložen v nadaljevanju te objave:

Nasprotni predlog k predlogom sklepov 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. je na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh www.dbs.si in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet http://seonet.ljse.si.

Na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si je objavljen nasprotni predlog k predlogom sklepov 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.
 
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.


Deželna banka Slovenije d.d.
Uprava banke

Nazaj

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.