POSLOVANJE DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d. d. V LETU 2017

06. 02. 2018

Javna objava


Banka je v letu 2017 poslovala dobičkonosno, v primerjavi s predhodnim letom je uspela izboljšati poslovni rezultat kar za  58 %, saj je ustvarila 4.663 tisoč EUR dobička pred obdavčitvijo. 

Bilančna vsota se je povečala za 10 % na 931 mio EUR, obrestna marža v višini 1,93 % pa je že kot nekaj zadnjih let med najvišjimi v primerjavi s slovenskim bančnim sistemom.

Vloge nebančnega sektorja so se v letu 2017 povečale za 4,5 %, vloge prebivalstva pa za 3 %.  Stanje depozitov pravnih oseb skupaj z državo je na dan 31.12.2017 znašalo 109.102 tisoč EUR in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 14 %.

Krediti  nebančnemu sektorju so se v letu 2017 povečali za 111.525 tisoč EUR oziroma za 18,6 %. Stanje kreditov prebivalstva se je povečalo za 9 %. 

Čisti obrestni prihodki so se v letu 2017 povečali za 8 %.

Z aktivnim upravljanjem kreditnega portfelja je izboljšala njegovo kvaliteto in zmanjšala obseg nedonosnih izpostavljenosti za 3,32 o.t..

Kapitalska ustreznost Skupine DBS je na dan 31. 12. 2017 znašala 14,72 %. Izpolnjeni so vsi pogoji zahtevanega količnika kapitalske ustreznosti, ki jih je predpisala Banka Slovenije za Skupino DBS na ravni 12,75 %.

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice banke je na dan 31. 12. 2017 znašala 13,798557 EUR.  Donosnost kapitala pred obdavčitvijo je znašala 8,12 %.

Po preračunu prehoda na MSRP 9 s 1.1. 2018 je izkazan pozitiven vpliv na kapital banke in Skupine DBS ter posledično na količnik kapitalske ustreznosti banke in Skupine DBS, ki se iz tega naslova poveča za 0,11 odstotne točke.

Nazaj

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.