Pokaži / skrij meni

Vloge za moratorij - COVID-19

Odlog plačila kreditojemalcev, ki jih je prizadela epidemija COVID-19.
Vloge za moratorij - COVID-19

O produktu

Kaj pomeni moratorij - COVID-19?

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki je stopil v veljavo dne 29. 3. 2020 omogoča vsem kreditojemalcem, ki so se znašli v težavah zaradi posledic epidemije COVID-19, da banke zaprosijo za odlog plačila svojih kreditnih obveznosti za največ 12 mesecev, če izpolnjujejo pogoje. Vlogo je potrebno vložiti najkasneje 6 mesecev po datumu preklica epidemije, predmet odloga pa so glede na zakonsko besedilo le obveznosti, ki so zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije (torej po 12. 3. 2020).   


Postopek oddaje in odobritve vloge

Fizične osebe 

Kdo je po zakonu upravičen do odloga plačila?

Do odloga plačila so upravičene fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (izpolnjeni morajo biti vsi pogoji): 

 • kreditojemalec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
 • kreditojemalec odda popolno vlogo banki najkasneje v 6 mesecih po datumu preklica epidemije; 
 • vloga se nanaša samo na obveznosti iz kreditne pogodbe, ki so zapadle v plačilo po 12. 3. 2020
 • kreditojemalec v vlogi navede razloge, ki izhajajo iz posledic epidemije COVID-19, zaradi katerih začasno ne more izpolnjevati svojih obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi. 

Izpolnjevanje in oddaja vloge

Obravnava vloge

Prejete popolno izpolnjene vloge bomo v banki tekoče obravnavali ter vas o izidu čimprej obvestili. 

Sklepanje dodatka (aneksa) k pogodbi

 • Po odobritvi vloge vam bomo poslali v podpis aneks k obstoječi kreditni pogodbi, ter vas prosili, da zagotovite tudi podpise porokov / zastaviteljev na aneksu. 
 • Podpisane originale aneksa lahko osebno dostavite v v katerokoli odprto poslovalnico DBS ali jih pošljete po pošti.

    

Kmetje

Kdo je po zakonu upravičen do odloga plačila?

Nosilci kmetijskega gospodarstva in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Izpolnjevanje in oddaja vloge in prilog

 • Vlogo in prilogi najdete na povezavah (pod "Dokumentacija") pod tem tekstom. Dokumente shranite na svoj računalnik ali si jih natisnite. Dokumente lahko dobite tudi v vseh odprtih poslovalnicah (kliknite za seznam).
 • Vlogo preberite, izpolnite v celoti ter si jo shranite.
 • Izpolnjeno vlogo posredujte po pošti, svojemu poslovnemu skrbniku na banki po elektronski pošti ali jo oddajte v katerikoli odprti poslovalnici (kliknite za seznam).

Dokumentacija: 

Obravnava vloge

Prejete popolno izpolnjene vloge bomo v banki tekoče obravnavali ter vas o izidu čimprej obvestili. 

Sklepanje dodatka (aneksa) k pogodbi

 • Po odobritvi vloge vam bomo v podpis poslali aneks k obstoječi kreditni pogodbi, ter vas zaprosili, da zagotovite tudi podpise porokov / zastaviteljev na aneksu. 
 • Podpisane originale aneksa lahko osebno dostavite v katerokoli odprto poslovalnico DBS ali jih pošljete po pošti. 

Mesečno poročanje banki

 • Kreditojemalci, ki vam bo odobren odlog plačila, boste morali na obrazcih, ki so priloženi vlogi za moratorij, redno mesečno poročati banki o izvajaju načrta ukrepov za vzpostavitev likvidnosti in drugih sprememb poslovlnega položaja. 
 • Mesečnega poročanja so oproščeni kreditojemalci, ki opravljajo dejavnosti, katerih izvajanje je bilo z vladnim ali občinskim odlokom prepovedano. 

Opomba: Opisani postopki veljajo za kredite, odobrene za kmetijsko dejavnost. V primeru potrošniških kreditov, ki so jih najeli kmetje, veljajo postopki, opisani v okviru kreditov fizičnih oseb. 

Pravne osebe

Kdo je po zakonu upravičen do odloga plačila?

 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji
 • zadruge, društva, zavodi, ustanove, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, in samozaposleni, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

Izpolnjevanje in oddaja vloge in prilog

 • Vlogo in prilogi najdete na povezavah (pod "Dokumentacija") pod tem tekstom. Dokumente shranite na svoj računalnik ali si jih natisnite. Dokumente lahko dobite tudi v vseh odprtih poslovalnicah (kliknite za seznam).
 • Vlogo preberite, izpolnite v celoti ter si jo shranite.
 • Izpolnjeno vlogo posredujte po pošti, svojemu poslovnemu skrbniku na banki po elektronski pošti ali jo oddajte v katerikoli odprti poslovalnici (kliknite za seznam).

DOKUMENTACIJA: 

OBRAVNAVA VLOGE

Prejete popolno izpolnjene vloge bomo v banki tekoče obravnavali ter vas o izidu čimprej obvestili. 

SKLEPANJE DODATKA (ANEKSA) K POGODBI

 • Po odobritvi vloge vam bomo v podpis poslali aneks k obstoječi kreditni pogodbi, ter vas zaprosili, da zagotovite tudi podpise porokov / zastaviteljev na aneksu. 
 • Podpisane originale aneksa lahko osebno dostavite v katerokoli odprto poslovalnico DBS ali jih pošljete po pošti. 

MESEČNO POROČANJE BANKI

 • Kreditojemalci, ki vam bo odobren odlog plačila, boste morali na obrazcih, ki so priloženi vlogi za moratorij, redno mesečno poročati banki o izvajaju načrta ukrepov za vzpostavitev likvidnosti in drugih sprememb poslovlnega položaja. 
 • Mesečnega poročanja so oproščeni kreditojemalci, ki opravljajo dejavnosti, katerih izvajanje je bilo z vladnim ali občinskim odlokom prepovedano. 
 

Kontakt

Več informacij pri vašem osebnem skrbniku oziroma v katerikoli naši odprti poslovalnici (kliknite za seznam).

 
Nazaj na produkte