Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Objava podatkov o poslovanju Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013

  20. 5. 2013

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Ljubljana in v skladu z veljavno zakonodajo družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirane nekonsolidirane podatke o...

  Preberi več
 • Announcement of Deželna banka Slovenije d. d. performance in the first quarter of 2013

  20. 5. 2013

  In accordance with the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby publishes the unaudited and unconsolidated business results for the first...

  Read more
 • Sklic 28. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  10. 5. 2013

  Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 12. junija 2012 in...

  Preberi več
 • 28th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  10. 5. 2013

  Pursuant to the provisions of the valid Companies Act, with reference to Articles 41, 48 and 49 of the Deželna banka Slovenije d. d. Statutes (notarised clean copy dated 12 June 2012, effective 13...

  Read more
 • Letni dokument objavljenih informacij

  7. 5. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu s 63. členom zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja letni dokument, ki vsebuje vse informacije, ki so bile v skladu s...

  Preberi več
 • Annual Document of Published Information

  7. 5. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, pursuant to Article 63 of the Financial Instruments Market Act publishes its annual document in which all information, published in...

  Read more
 • Obvestilo o objavi pomembnega poslovnega dogodka

  29. 4. 2013

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, obvešča javnost, da je bila dne 29. 4. 2013 v...

  Preberi več
 • Announcement of important business event

  29. 4. 2013

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force, Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, hereby informs the public...

  Read more
 • Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2012

  26. 4. 2013

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto...

  Preberi več
 • Publication of the audited Annual Report of Deželna banka Slovenije Group for the financial year 2012

  26. 4. 2013

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force, Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the audited Annual Report of Deželna banka...

  Read more
 • Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

  29. 3. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določili Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavno...

  Preberi več
 • Announcement on change in major holdings

  29. 3. 2013

  Pursuant to Article 124 of the Markets in Financial Instruments Act, the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the valid legislation, Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska...

  Read more
 • Obvestilo o objavi pomembnega poslovnega dogodka

  7. 2. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. je od Višjega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, dne 5. 2. 2013 prejela sklep o pritožbi, ki jo je vložila družba Dinomarchi S.R.L., Via Rometta...

  Preberi več
 • Announcement of important business event

  7. 2. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. received on 5 February 2013 the Decision of the Ljubljana Appellate Court, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenia regarding the appeal that had been lodged in the...

  Read more
 • Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

  22. 1. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določili Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavno zakonodajo obvešča javnost, da je 9....

  Preberi več
 • Announcement on change in major holdings

  22. 1. 2013

  Pursuant to Article 124 of the Markets in Financial Instruments Act, the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the valid legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby informs...

  Read more
 • Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

  8. 1. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določili Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavno zakonodajo obvešča javnost, da je 18....

  Preberi več
 • Announcement on change in major holdings

  8. 1. 2013

  Pursuant to Article 124 of the Markets in Financial Instruments Act, the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the valid legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby informs...

  Read more
Nazaj na vrh