Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Finančni koledar Deželne banke Slovenije d. d. za leto 2013

  21. 12. 2012

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 7. redni seji dne 18. 12. 2012 potrdil finančni koledar za leto 2013. Deželna banka Slovenije d. d. Uprava banke

  Preberi več
 • Financial calendar of Deželna banka Slovenije d. d. for the year 2013

  21. 12. 2012

  On its 7th regular session on 18 December 2012, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. approved the proposed Financial calendar for the year 2013. Deželna banka Slovenije d. d....

  Read more
 • Objava podatkov o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012

  21. 11. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirane nekonsolidirane podatke o poslovanju Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012. Deželna banka Slovenije d....

  Preberi več
 • Announcement of the bank’s performance in the first three quarters of 2012

  21. 11. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d. hereby publishes the unaudited and unconsolidated business results for the first three quarters of 2012. Deželna banka Slovenije d. d.Management Board

  Read more
 • Izid prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne d. d.

  22. 10. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d. objavlja izid prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne d. d. Prevzemnik Mlekodel d. o. o., ki nastopa tudi v imenu in za račun KGZ Krpan z. o....

  Preberi več
 • Outcome of takeover bid to purchase shares of Ljubljanske mlekarne d. d.

  22. 10. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d. hereby publishes the outcome of the takeover bid to purchase the shares of Ljubljanske mlekarne d. d. Pursuant to Article 54 of the Slovenian Takeovers Act, the...

  Read more
 • Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne d. d.

  19. 9. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d. objavlja prevzemno ponudbo, prospekt in obrazec za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne d. d. Uprava banke

  Preberi več
 • Takeover bid and prospectus for the purchase of the shares of Ljubljanske mlekarne d. d.

  19. 9. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d. hereby publishes its takeover bid, prospectus and share purchase form with respect to company Ljubljanske mlekarne d. d. Management Board

  Read more
 • Objava Nerevidiranega polletnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2012

  7. 8. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d. objavlja Nerevidirano polletno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2012. Deželna banka Slovenije d. d.Uprava banke

  Preberi več
 • Release of the Deželna banka Slovenije Group Unaudited Interim Report for the first half year 2012

  7. 8. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d. hereby releases the Deželna banka Slovenije Group Unaudited Interim Report for the first half year 2012. Deželna banka Slovenije d. d. Management Board

  Read more
 • Imenovanje predsednika nadzornega sveta

  3. 7. 2012

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na svoji ustanovni seji dne 2. 7. 2012 izmed članov nadzornega sveta imenoval g. Petra Vriska za predsednika in g. Marjana Janžekoviča za namestnika...

  Preberi več
 • Election of the President of the Supervisory Board

  3. 7. 2012

  On its constitutional meeting on 2 July 2012 the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. elected Mr. Peter Vrisk for President and Mr. Marjan Janžekovič for Deputy President of the...

  Read more
 • Objava sklepov 27. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  13. 6. 2012

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 27. redne skupščine z dne 12. junija 2012. Deželna banka Slovenije d. d. Uprava banke

  Preberi več
 • Resolutions of the 27th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  13. 6. 2012

  The Management Board of Deželna banka Slovenije d. d. hereby discloses the Resolutions passed by the 27th Annual General Meeting, held on 12 June 2012. Deželna banka Slovenije d. d. Management...

  Read more
 • 27th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  10. 5. 2012

  Pursuant to the provisions of the valid Companies Act (ZGD-1), with respect to Articles 41, 48 and 49 of the Deželna banka Slovenije d. d. Statutes (notarized clean copy dated 27 June 2008,...

  Preberi več
 • Sklic 27. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

  10. 5. 2012

  Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. junija 2008 z...

  Preberi več
Nazaj na vrh