Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Letni dokument objavljenih informacij

  7. 5. 2012

  Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu s 63. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja letni dokument, ki vsebuje vse informacije, ki so bile v skladu s...

  Preberi več
 • Annual Document of Published Information

  7. 5. 2012

  Pursuant to Article 63 of the Slovenian Markets and Financial Instruments Act, Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, hereby releases the Annual Document of Published...

  Read more
 • Publication of the audited Annual Report of Deželna banka Slovenije Group for the financial year 2011

  26. 4. 2012

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force, Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the audited Annual Report of Deželna banka...

  Preberi več
 • Objava revidiranega letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2011

  26. 4. 2012

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto...

  Preberi več
 • Finančni koledar Deželne banke Slovenije d. d. za leto 2012

  19. 12. 2011

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 37. redni seji dne 6. 12. 2011 potrdil finančni koledar za leto 2012. ...

  Preberi več
 • Financial calendar of Deželna banka Slovenije d. d. for the year 2012

  19. 12. 2011

  On its 37th regular session on 6 December 2011, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. approved the proposed Financial calendar for the year 2012. ...

  Read more
 • Objava sklepov 26. skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  19. 12. 2011

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 26. skupščine delničarjev

  Preberi več
 • Sklic 26. skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

  11. 11. 2011

  Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 48. in 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008 z veljavnostjo 8. 7....

  Preberi več
 • 26th General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  11. 11. 2011

  Pursuant to the provisions of the valid Companies Act, with respect to Articles 48 and 49 of the Deželna banka Slovenije d. d. Statutes (notarized clean copy dated 27 June 2008, effective 8 July...

  Read more
 • Objava nerevidiranega poslovnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2011

  30. 8. 2011

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirano polletno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije...

  Preberi več
 • Release of the Unaudited Semi-Annual Report of the Deželna banka Slovenije Group for the First Half Year 2011

  30. 8. 2011

  In compliance with the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the temporary legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby releases the Unaudited Semi-Annual Report of the Deželna Banka...

  Read more
 • Imenovanje predsednice uprave Deželne banke Slovenije d. d.

  27. 6. 2011

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 33. redni seji dne 27. 6. 2011 sprejel naslednji sklep: Mag. Štefanu Belingarju z dnem 27. 6. 2011 sporazumno preneha mandat predsednika uprave...

  Preberi več
 • Appointment of President of the Management Board of Deželna banka Slovenije d. d.

  27. 6. 2011

  At its 33rd regular meeting, held on 27 June 2011, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. adopted the following resolution: The term of current President of the Management Board of...

  Read more
 • Objava sklepov 25. skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  17. 6. 2011

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 25. skupščine delničarjev z dne 16. 6. 2011. ...

  Preberi več
 • Publishing of the decisions taken at the 25th General Meeting of Deželna banka Slovenije

  17. 6. 2011

  The Management Board of Deželna banka Slovenije d. d. does hereby publish decisions taken at the 25th General Meeting of the shareholders on the 16th June 2011. ...

  Read more
Nazaj na vrh