Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Objava nerevidiranega poslovnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2011

  30. 8. 2011

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirano polletno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije...

  Preberi več
 • Release of the Unaudited Semi-Annual Report of the Deželna banka Slovenije Group for the First Half Year 2011

  30. 8. 2011

  In compliance with the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the temporary legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby releases the Unaudited Semi-Annual Report of the Deželna Banka...

  Read more
 • Imenovanje predsednice uprave Deželne banke Slovenije d. d.

  27. 6. 2011

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 33. redni seji dne 27. 6. 2011 sprejel naslednji sklep: Mag. Štefanu Belingarju z dnem 27. 6. 2011 sporazumno preneha mandat predsednika uprave...

  Preberi več
 • Appointment of President of the Management Board of Deželna banka Slovenije d. d.

  27. 6. 2011

  At its 33rd regular meeting, held on 27 June 2011, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. adopted the following resolution: The term of current President of the Management Board of...

  Read more
 • Objava sklepov 25. skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  17. 6. 2011

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 25. skupščine delničarjev z dne 16. 6. 2011. ...

  Preberi več
 • Publishing of the decisions taken at the 25th General Meeting of Deželna banka Slovenije

  17. 6. 2011

  The Management Board of Deželna banka Slovenije d. d. does hereby publish decisions taken at the 25th General Meeting of the shareholders on the 16th June 2011. ...

  Read more
 • Sklic 25. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

  12. 5. 2011

  Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 41., 48. ter 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 25. skupščino Deželne...

  Preberi več
 • 25th General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  12. 5. 2011

  Pursuant to the provisions of the valid Companies Act (ZGD-1), with respect to Articles 41, 48 and 49 of the Deželna banka Slovenije d. d. Statutes (notarized clean copy dated 27 June 2008), and...

  Read more
 • Letni dokument objavljenih informacij

  6. 5. 2011

  Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu s 63. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja letni dokument, ki vsebuje vse informacije, ki so bile v skladu s...

  Preberi več
 • Annual Document of Published Information

  6. 5. 2011

  Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, pursuant to Article 63 of the Financial Instruments Market Act publishes its annual document in which all information, published in...

  Read more
 • Deželna banka Slovenije d. d. objava revidiranega letnega poročila 2010

  3. 5. 2011

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje

  Preberi več
 • Publication of the audited annual report by Deželna banka Slovenije d. d. for 2010

  3. 5. 2011

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force

  Read more
 • Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2010

  23. 3. 2011

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirane nekonsolidirane letne računovodske izkaze Deželne...

  Preberi več
 • Announcement of the Unaudited and Unconsolidated Annual Financial Statements for the Year 2010

  23. 3. 2011

  In compliance with the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the temporary legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby releases the Unaudited and Unconsolidated Annual Financial Statements...

  Read more
 • Imenovanje članice uprave Deželne banke Slovenije d. d.

  22. 3. 2011

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 29. redni seji dne 22. 3. 2011 imenoval go. Sonjo Anadolli za tretjo članico uprave banke s petletnim mandatom s pričetkom 1. 6. 2011, pod...

  Preberi več
 • Appointment of Management Board Member

  22. 3. 2011

  At its meeting on 22nd March 2011, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. appointed Mrs. Sonja Anadolli as the third member of the Management Board for a mandate of five years,...

  Read more
 • Sprememba števila delnic z glasovalno pravico

  14. 2. 2011

  Dne 28. 12. 2010 je bil v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi naknadne zamenjave tiskanih delnic izvršen vpis dodatne količine 400 nematerializiranih delnic...

  Preberi več
 • Change in total number of shares with voting rights

  14. 2. 2011

  Due to a subsequent substitution of materialized shares an additional 400 dematerialized shares issued by Deželna banka Slovenije d. d. were entered into the central registry of dematerialized...

  Read more
Nazaj na vrh