Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Imenovanje članice uprave Deželne banke Slovenije d. d.

  22. 9. 2010

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na redni seji dne 21. septembra 2010 sedanjo članico uprave banke Mojco Štajner ponovno imenoval na funkcijo članice uprave z mandatom do 30....

  Preberi več
 • Appointment of Management Board Memeber

  22. 9. 2010

  At its meeting on 21 September 2010 the Supervisory Board of  Deželna banka Slovenije d. d. re-appointed Mojca Štajner, current Member of the Management Board, for another term as Management...

  Read more
 • Objava Nerevidiranega polletnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2010

  27. 8. 2010

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirano polletno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije...

  Preberi več
 • Release of the Unaudited Semi Annual Report of the Deželna banka Slovenije Group for the First Half Year 2010

  27. 8. 2010

  In compliance with the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the temporary legislation, Deželna banka Slovenije d. d. hereby releases the Unaudited Semi Annual Report of the Deželna Banka...

  Read more
 • Nezavezujoče vabilo k oddaji ponudb za prodajo lastnih delnic Deželne banke Slovenije d.d.

  7. 7. 2010

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d.,na podlagi sprejetega sklepa na 23. redni Skupščini delničarjev z dne 18. 6. 2009 in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, objavlja...

  Preberi več
 • Non-binding invitation to sell ordinary shares of Deželna banka Slovenije d.d.

  7. 7. 2010

  Based on the resolution adopted at the 23rd periodic General Meeting as at 18 June 2009 and in compliance with the provisions of the Companies Act, the Deželna banka Slovenije d. d. Management Board...

  Read more
 • Objava sklepov 24. skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  24. 6. 2010

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 24. skupščine

  Preberi več
 • Publishing of the decisions taken at the 24th General Meeting of Deželna banka Slovenije

  24. 6. 2010

  The Management Board of Deželna banka Slovenije d.d.

  Read more
 • Objava o izdaji obveznic

  18. 6. 2010

  Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu s Pravili Ljubljanske borze in veljavno zakonodajo objavlja naslednje sporočilo:   Uprava banke obvešča javnost, da je...

  Preberi več
 • Notice on bond issue

  18. 6. 2010

  Pursuant to the Ljubljana Stock Exchange Rules and the temporary legislation, Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, Slovenia hereby posts the following information:   The...

  Read more
 • Sklic 24. Skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  21. 5. 2010

  Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 41., 48. ter 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 24. Skupščino Deželne banke Slovenije d. d., ki bo v četrtek, 24. 6. 2010, ob 10. uri,

  Preberi več
 • Imenovanje predsednika uprave Deželne banke Slovenije

  18. 5. 2010

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na redni seji dne 18. maja 2010 sedanjega predsednika uprave banke mag. Štefana Belingarja ponovno imenoval na funkcijo predsednika uprave, z mandatom...

  Preberi več
 • Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2009

  30. 4. 2010

  Na podlagi določil veljavne zakonodaje Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo z revizijskim mnenjem za leto 2009.

  Preberi več
 • Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi Deželne banke Slovenije za leto 2009

  26. 2. 2010

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za...

  Preberi več
Nazaj na vrh