Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Nezavezujoče vabilo k oddaji ponudb za prodajo rednih delnic Deželne banke Slovenije d. d.

  16. 2. 2010

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. na podlagi sprejetega sklepa na 23. redni Skupščini delničarjev z dne 18. 6. 2009 in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah objavlja...

  Preberi več
 • Objava sklepov 23. skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  18. 6. 2009

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 23. skupščine družbe z dne 18. 6. 2009. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.606.174 delnic, kar predstavlja 95,61 % osnovnega kapitala družbe.

  Preberi več
 • Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi za leto 2008

  31. 3. 2009

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d. in veljavne zakonodaje družba

  Preberi več
 • Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2008

  27. 2. 2009

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije objavlja Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2008.

  Preberi več
 • Odpoved mandatu člana nadzornega sveta DBS

  5. 8. 2008

  Član nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. g. Jožef Berdnik se je z dnem 4. 8. 2008 odpovedal mandatu

  Preberi več
 • Obvestilo o spremembi v sodnem registru

  11. 7. 2008

  Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 8. 7. 2008 s sklepom pod opr. št. Srg 2008/25276 sklenilo...

  Preberi več
 • Imenovanje predsednika nadzornega sveta ter člana uprave Deželne banke Slovenije d. d.

  9. 7. 2008

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na seji 9. 7. 2008 izmed članov nadzornega sveta imenoval g. Petra Vriska za predsednika ter g. Marjana Janžekoviča za namestnika predsednika nadzornega sveta.

  Preberi več
 • Objava sklepov 22. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

  30. 6. 2008

  Uprava Deželne banke Slovenije d.d. objavlja sklepe 22. skupščine družbe z dne 27.06.2008. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.520.588 delnic, kar predstavlja 93,34 % odstotkov osnovnega kapitala družbe.

  Preberi več
 • Sklic 22. skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  23. 5. 2008

  Na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah in 41. in 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d.

  Preberi več
Nazaj na vrh