Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Obvestilo o poteku dokapitalizacije

  13. 11. 2007

  Deželna banka Slovenije d. d. obvešča delničarje in ostalo zainteresirano javnost, da je po zaključku drugega kroga vpisovanja novih delnic ostalo nevpisanih še 378 delnic od skupno 1.100.000 delnic, ki so predmet ponudbe javnosti.

  Preberi več
 • Obvestilo o začetku ponudbe novo izdanih delnic Deželne banke Slovenije d. d. javnosti

  3. 10. 2007

  Dne 26. 9. 2007 je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala odločbo št. 11/364//AG-07-(324) o potrditvi prospekta za prodajo 1.100.000 kosovnih delnic Deželne banke Slovenije d. d., oznake SZBR, na ime v skupni emisijski vrednosti 29.700.000,00 EUR jav

  Preberi več
 • Deželna banka Slovenije d. d. presegla tako načrtovane rezultate kot rezultate iz preteklega obdobja

  10. 8. 2007

  V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Deželna banka Slovenije d. d. dosegla zelo dobre poslovne rezultate. Banka beleži pozitiven trend rasti na vseh področjih.

  Preberi več
 • Odpoved mandata člana nadzornega sveta Deželne banke
  Slovenije d. d.

  9. 8. 2007

  Član nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. g. Franc Fašalek je nadzorni svet in upravo banke seznanil...

  Preberi več
 • Transakcije z delnicami Deželne banke Slovenije d. d.

  8. 8. 2007

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. objavlja naslednje sporočilo ...

  Preberi več
 • Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d.

  7. 8. 2007

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na svoji 24. redni seji dne 6. 8. 2007 dal soglasje k sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala za 4.590.218,88 EUR na podlagi pooblastila upravi, vsebovanega v 16. členu statuta banke (odobreni kapi

  Preberi več
 • Letni dokument Deželne banke Slovenije d. d.

  2. 8. 2007

  Deželna banka Slovenije d. d. na podlagi 22. d člena ZTVP-1B (Uradni list RS, št. 28/06) objavlja Letni dokument.

  Preberi več
 • Objava sklepov 21. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

  20. 7. 2007

  Uprava Deželne banke Slovenije d.d. objavlja sklepe 21. skupščine družbe z dne 20.07.2007. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 2.540.218 delnic, kar predstavlja 95,07 % odstotkov osnovnega kapitala družbe.

  Preberi več
 • Nasprotni predlog za 21. skupščino delničarjev Deželne banke Slovenije d.d.

  29. 6. 2007

  Na podlagi 299. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava banke sporoča, da je delničar Kapitalska zadruga z.b.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pravočasno vložil nasprotni predlog k 4. in 6. točki dnevnega reda 21. skupščine delničarjev banke, sklic

  Preberi več
Nazaj na vrh