Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • 21. skupščina Deželne banke Slovenije d. d.

  20. 6. 2007

  Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 41. in 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. uprava banke ob sodelovanju nadzornega sveta banke sklicuje 21. skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v petek, 20. julija 2007, ob 12. uri na sede

  Preberi več
 • Vpis povečanja osnovnega kapitala Deželne banke Slovenije d. d. v sodni register

  17. 5. 2007

  Deželna banka Slovenije d. d. je 17. 5. 2007 prejeli sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu povečanja osnovnega kapitala.

  Preberi več
 • Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d.

  12. 4. 2007

  Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d. v višini 6.281.321,58 EUR je bila v celoti vplačana.

  Preberi več
 • Sklep o uvedbi kosovnih delnic

  19. 3. 2007

  Deželna banka Slovenije d. d. obvešča, da je KDD – Centralna klirinško depotna družba d. d. v zadevi spremembe podatkov o delnicah v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z oznako SZBR, ISIN koda SI0021110083 spremenila podatek o nom

  Preberi več
 • Poziv k vpisu delnic

  19. 3. 2007

  Deželna banka Slovenije d. d. je dne 19. 3. 2007 pozvala osebe, ki so na podlagi sklepa 20. skupščine banke z dne 25. 8. 2006 upravičene do sodelovanja v postopku povečanja osnovnega kapitala banke, k vpisu in vplačilu navadnih rednih kosovnih delnic 2. i

  Preberi več
 • Sklepa Okrožnega in Vrhovnega sodišča v Ljubljani

  7. 3. 2007

  Deželna banka Slovenije d. d. je prejela sklepa Okrožnega in Vrhovnega sodišča v Ljubljani.

  Preberi več
 • Seja Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. z dne 23. 2. 2007

  23. 2. 2007

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na današnji seji odobril izdajo podrejenega dolga, ki ima lastnosti kapitala, v višini 8,3 mio EUR.

  Preberi več
 • Okvirni rezultati poslovanja Deželne banke Slovenije d. d. v letu 2006

  2. 2. 2007

  Bilančna vsota Deželne banke Slovenije d. d. se je v letu 2006 povečala za 24.766 mio SIT oziroma za več kot 20 % in je 31. 12. 2006 znašala 146.092 mio SIT.

  Preberi več
 • Deželna banka Slovenije uspešno uvedla evro

  3. 1. 2007

  V prvih dveh dneh novega leta je Deželna banka Slovenije d. d. izvedla vse načrtovane ukrepe in aktivnosti za prehod na evro.

  Preberi več
Nazaj na vrh